Počet výsledků: 68

Výsledky se týkají zvoleného plánu 111401 Ekonomika a management malých a středních podniků (navazující kombinovaný jednooborový)
Fakulta
Moravská vysoká škola Olomouc
Obor/plán
MVŠO - Ekonomika a management: Ekonomika a management malých a středních podniků
zahrnout jen obhájené práce

Alinče, Jindřich

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Moravská vysoká škola Olomouc, 2022

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní plán: Ekonomika a management malých a středních podniků
Diplomová práce: Ekologické stavby v ČR a jejich ekonomická výhodnost

Bachner, Aida

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Moravská vysoká škola Olomouc, 2021

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní plán: Ekonomika a management malých a středních podniků
Diplomová práce: Růst pomocí diverzifikace-nová linie produktu, vybudování nového oddělení pro EMEA(Pro Aristocrat Technologies)

Bail, František

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Moravská vysoká škola Olomouc, 2023

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní plán: Ekonomika a management malých a středních podniků
Diplomová práce: Finanční analýza společnosti Českomoravský štěrk, a.s.

Beran, Jaroslav

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Moravská vysoká škola Olomouc, 2020

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní plán: Ekonomika a management malých a středních podniků
Diplomová práce: Analýza možnosti využití strategie "Průmysl 4.0" v konkrétním podniku.

Bořilová, Natálie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Moravská vysoká škola Olomouc, 2023

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní plán: Ekonomika a management malých a středních podniků
Diplomová práce: Systém zaměstnaneckých benefitů ve vybrané společnosti a jeho zdokonalení

Buchtová, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Moravská vysoká škola Olomouc, 2023

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní plán: Ekonomika a management malých a středních podniků
Diplomová práce: Aplikace behaviorálních nástrojů v praxi 1

Cvrčková, Pavlína

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Moravská vysoká škola Olomouc, 2022

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní plán: Ekonomika a management malých a středních podniků
Diplomová práce: Dopad pandemie COVID 19 na činnost fotbalového klubu FK Ústí nad Labem – ženy, z.s. a na jeho strategické směřování.

Čmakalová, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Moravská vysoká škola Olomouc, 2021

Studijní program: Ekonomika a management
Diplomová práce: Zpracování podnikatelského záměru

Dohnalová, Nikol

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Moravská vysoká škola Olomouc, 2022

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní plán: Ekonomika a management malých a středních podniků
Diplomová práce: Analýza hospodaření obce Přestavlky v letech 2018- 2020

Grossmann, Zdeněk

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Moravská vysoká škola Olomouc, 2021

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní plán: Ekonomika a management malých a středních podniků
Diplomová práce: Kryptoměny v platebním styku na internetu

Hoffmannová, Vanda

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Moravská vysoká škola Olomouc, 2021

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní plán: Ekonomika a management malých a středních podniků
Diplomová práce: Koncept společenské odpovědnosti v neziskových organizacích.

Holečková, Dana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Moravská vysoká škola Olomouc, 2022

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní plán: Ekonomika a management malých a středních podniků
Diplomová práce: Návrh rozšíření výrobních činností společnosti EBF s.r.o.

Holly, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Moravská vysoká škola Olomouc, 2022

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní plán: Ekonomika a management malých a středních podniků
Diplomová práce: Implementace marketingových nástrojů do podmínek konkrétního e-shopu

Kacbunda, Václav

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Moravská vysoká škola Olomouc, 2022

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní plán: Ekonomika a management malých a středních podniků
Diplomová práce: Projekt využití energetického potenciálu vodovodních řadů a přivaděčů v Praze

Kestler, Petr

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Moravská vysoká škola Olomouc, 2022

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní plán: Ekonomika a management malých a středních podniků
Diplomová práce: Implementace geografického informačního systému pro vodohospodářskou společnost

Křoupalová, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Moravská vysoká škola Olomouc, 2022

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní plán: Ekonomika a management malých a středních podniků
Diplomová práce: Optimalizace logistických procesů ve vybraném podniku

Kubáček, Ondřej

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Moravská vysoká škola Olomouc, 2022

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní plán: Ekonomika a management malých a středních podniků
Diplomová práce: Zpracování projektu ekonomické proveditelnosti nabídky systému na zpracování pojistných smluv a událostí při vstupu na zahraniční trh

Kubelková, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Moravská vysoká škola Olomouc, 2021

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní plán: Ekonomika a management malých a středních podniků
Diplomová práce: Vliv chování člověka na výkon manažerské funkce

Kučera, Jan

(udělen titul Ing.)

Navazující magisterské studium, Moravská vysoká škola Olomouc, 2023

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní plán: Ekonomika a management malých a středních podniků
Diplomová práce: Finanční data v interní komunikaci společnosti

Kulda, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Moravská vysoká škola Olomouc, 2022

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní plán: Ekonomika a management malých a středních podniků
Diplomová práce: Projekt založení nového minipivovaru ve městě Čelákovice