Počet výsledků: 85

Výsledky se týkají zvoleného plánu 111401 Ekonomika a management malých a středních podniků (navazující kombinovaný jednooborový)
Fakulta
Moravská vysoká škola Olomouc
Obor/plán
MVŠO - Ekonomika a management: Ekonomika a management malých a středních podniků
zahrnout jen obhájené práce

Skácel, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Moravská vysoká škola Olomouc, 2024

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní plán: Ekonomika a management malých a středních podniků
Diplomová práce: Soumrak kapitalismu? Analýza systému lidské spolupráce v letech 1980 – 2023

Smržová, Nicole

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Moravská vysoká škola Olomouc, 2022

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní plán: Ekonomika a management malých a středních podniků
Diplomová práce: Optimalizace a rozvoj systému managementu kvality ČSN EN ISO 9001:2016 ve vybraném podniku

Solařík, Miroslav

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Moravská vysoká škola Olomouc, 2020

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní plán: Ekonomika a management malých a středních podniků
Diplomová práce: Online marketing zaměřený na věkovou skupinu 50+.

Soušek, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Moravská vysoká škola Olomouc, 2024

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní plán: Ekonomika a management malých a středních podniků
Diplomová práce: Návrh strategie procesu obrábění ve vybraném průmyslovém podniku

Šálková, Květa

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Moravská vysoká škola Olomouc, 2022

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní plán: Ekonomika a management malých a středních podniků
Diplomová práce: Vybrané problémy a aspekty řízení o příspěvku na péči

Šifta, Petr

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Moravská vysoká škola Olomouc, 2023

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní plán: Ekonomika a management malých a středních podniků
Diplomová práce: Liniový management v praxi

Šmehlík, Petr

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Moravská vysoká škola Olomouc, 2022

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní plán: Ekonomika a management malých a středních podniků
Diplomová práce: Lean management ve vybraném podniku

Šromotová, Viktorie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Moravská vysoká škola Olomouc, 2023

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní plán: Ekonomika a management malých a středních podniků
Diplomová práce: Behaviorální nástroje managementu jako součást motivační strategie pro zaměstnance

Švéda, Kamil

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Moravská vysoká škola Olomouc, 2022

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní plán: Ekonomika a management malých a středních podniků
Diplomová práce: Ekologické stavby v ČR a jejich ekonomická výhodnost

Titzová, Štěpánka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Moravská vysoká škola Olomouc, 2020

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní plán: Ekonomika a management malých a středních podniků
Diplomová práce: Srovnání vybraných ukazatelů životní úrovně v ČR a dalších zemích

Tománek, Libor

(udělen titul Ing.)

Navazující magisterské studium, Moravská vysoká škola Olomouc, 2022

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní plán: Ekonomika a management malých a středních podniků
Diplomová práce: Projekt na zlepšení vnímání společnosti České dráhy, a. s., veřejností v ČR

Vaiglová, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Moravská vysoká škola Olomouc, 2023

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní plán: Ekonomika a management malých a středních podniků
Diplomová práce: Podnikatelský plán - založení nestátního zdravotnického zařízení

Valachová, Lucia

(udělen titul Ing.)

Navazující magisterské studium, Moravská vysoká škola Olomouc, 2024

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní plán: Ekonomika a management malých a středních podniků
Diplomová práce: Marketingová stratégia pre vybranú firmu

Valenta, Michal

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Moravská vysoká škola Olomouc, 2024

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní plán: Ekonomika a management malých a středních podniků
Diplomová práce: Energetický audit technologie čistírny odpadních vod: návrh opatření a kalkulace provozních a investičních nákladů s výpočtem návratnosti

Válková, Kamila

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Moravská vysoká škola Olomouc, 2020

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní plán: Ekonomika a management malých a středních podniků
Diplomová práce: Zaměstnávání osob ve výkonu trestu

Varvařovská, Monika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Moravská vysoká škola Olomouc, 2022

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní plán: Ekonomika a management malých a středních podniků
Diplomová práce: Analýza spokojenosti zaměstnanců podniku SČS, a.s.- OZ Liberec

Vařeková, Kristýna

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Moravská vysoká škola Olomouc, 2021

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní plán: Ekonomika a management malých a středních podniků
Diplomová práce: Analýza chování spotřebitelů při nakupování oděvů

Vašíček, David

(udělen titul Ing.)

Navazující magisterské studium, Moravská vysoká škola Olomouc, 2021

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní plán: Ekonomika a management malých a středních podniků
Diplomová práce: Analýza hospodaření města Litovel

Vašíček, Radovan

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Moravská vysoká škola Olomouc, 2022

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní plán: Ekonomika a management malých a středních podniků
Diplomová práce: Analýza hospodaření vybrané instituce

Vašíčková, Veronika

(udělen titul Ing.)

Navazující magisterské studium, Moravská vysoká škola Olomouc, 2021

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní plán: Ekonomika a management malých a středních podniků
Diplomová práce: Zhodnocení vývoje finanční situace firmy LASER-TECH, spol. s r. o.