Podniková ekonomika a management (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
MVŠO:XAM Matematické aplikace v ekonomii • 100 %
MVŠO:XLM Logistický management • 100 %
MVŠO:XMM Mezinárodní management • 100 %
MVŠO:XOJ2A Odborný cizí jazyk 2 - Angličtina • 100 %
MVŠO:XSBP Seminář k bakalářské práci • 100 %
MVŠO:XMNU Manažerské účetnictví • 95 %
MVŠO:XSA Sportovní aktivity 1 - 4 • 53 %
MVŠO:XMMR Metody multikriteriálního rozhodování • 37 %
MVŠO:XVP3 Vyžádané přednášky 3 • 37 %
MVŠO:XFU2 Finanční účetnictví 2 • 21 %
MVŠO:XS20 Svět po roce 2020 • 21 %
MVŠO:XMV Marketingový výzkum • 16 %
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
MVŠO:XMNU Manažerské účetnictví • 14 %
6. semestr
MVŠO:XBP Bakalářská práce • 100 %
MVŠO:XPRA3 Odborná praxe 3 • 95 %
MVŠO:XSO Společenská odpovědnost • 95 %
MVŠO:XNKC Náklady, kalkulace a ceny • 15 %

Údaje byly předpočítány: 24. 9. 2022 11:19

Všechny obory fakulty