U lokálních správců naleznete odpověď na otázky týkající se konkrétního využití IS MVŠO určitou fakultou, např. Kdy u nás probíhá elektronický zápis? nebo technických obtíží při přístupu k IS MVŠO.

Přístup k jednotlivým aplikacím a operacím IS MVŠO je řízen systémem přístupových práv. Nastavení pravomocí obhospodařují lokální správci práv. Tyto osoby také přidělují počáteční heslo pro přihlášení na autentizovanou část IS MVŠO (tzv. primární heslo MVŠO).

Dále jsou uvedeny kontakty na osoby, zajišťující koordinaci zavádění IS MVŠO. S dotazy týkajícími se dat v IS MVŠO (stav Katalogu předmětů, termíny zkoušek, ...) se prosíme obracejte primárně na ně.

Správce IS: Hana Dvořáková - hana.dvorakova@mvso.cz; koordinatorIS@mvso.cz +420 587 332 305

Přidělování hesel pro studenty a zaměstnance: Hana Dvořáková - hana.dvorakova@mvso.cz; koordinatorIS@mvso.cz +420 587 332 305

Technická podpora (IT infrastruktura): iti-podpora@mvso.cz


Dotazy, připomínky, komentáře: mvsois(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz