PÍTROVÁ L., POMAHAČ R. Průvodce judikaturou Evropského soudního dvora, díl II,. Praha: Linde, 2001.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Průvodce judikaturou Evropského soudního dvora, díl II,
Authors PÍTROVÁ L., POMAHAČ R.
Edition Praha: Linde, 2001.
Other information
Changed by Changed by: RNDr. Jan Géryk, Ph.D., učo 72902. Changed: 29/4/2021 16:37.
PrintDisplayed: 15/4/2024 23:20