ONDRUŠ, R. Správní řád: nový zákon s důvodovou zprávou a poznámkami. 1. vydání. Praha: Linde, 2005.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Správní řád: nový zákon s důvodovou zprávou a poznámkami. 1. vydání
Authors ONDRUŠ, R.
Edition Praha: Linde, 2005.
Other information
Changed by Changed by: RNDr. Jan Géryk, Ph.D., učo 72902. Changed: 29/4/2021 16:37.
PrintDisplayed: 17/4/2024 08:33