SLÁDEČEK, V. Obecné správní právo, 2. vydání. Praha: ASPI, 2009.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Obecné správní právo, 2. vydání
Authors SLÁDEČEK, V.
Edition Praha: ASPI, 2009.
Other information
Changed by Changed by: RNDr. Jan Géryk, Ph.D., učo 72902. Changed: 29/4/2021 16:37.
PrintDisplayed: 16/4/2024 00:03