TOMANČÁKOVÁ, B. Ochrana spotřebitele v praxi se vzory a příklady, 2.vyd. Praha: Linde Praha, 2011. ISBN 8-80-7201-864-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Ochrana spotřebitele v praxi se vzory a příklady, 2.vyd.
Authors TOMANČÁKOVÁ, B.
Edition Praha: Linde Praha, 2011.
Other information
ISBN 8-80-7201-864-2
Changed by Changed by: RNDr. Jan Géryk, Ph.D., učo 72902. Changed: 29/4/2021 16:37.
PrintDisplayed: 14/6/2024 11:21