ŠTĚDROŇ, B. Občanské soudní řízení sporné a využití informačních technologií a právních informačních systémů (e-justice). Praha: Linde, 2008. ISBN 978-80-7201-714.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Občanské soudní řízení sporné a využití informačních technologií a právních informačních systémů (e-justice)
Authors ŠTĚDROŇ, B.
Edition Praha: Linde, 2008.
Other information
ISBN 978-80-7201-714
Changed by Changed by: RNDr. Jan Géryk, Ph.D., učo 72902. Changed: 29/4/2021 16:37.
PrintDisplayed: 25/5/2024 09:05