SMEJKAL, V., a kol. Právo informačních a telekomunikačních systémů, 2. aktualizované a rozšířené vydání. Praha: C.H.Beck, 2004. ISBN 80-7179-765-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Právo informačních a telekomunikačních systémů, 2. aktualizované a rozšířené vydání
Authors SMEJKAL, V., a kol.
Edition Praha: C.H.Beck, 2004.
Other information
ISBN 80-7179-765-0
Changed by Changed by: RNDr. Jan Géryk, Ph.D., učo 72902. Changed: 29/4/2021 16:37.
PrintDisplayed: 25/5/2024 15:38