Přihlášení přes údaje přihlášky

Přihlášení přes IS MVŠO

Je nutné znát UČO a heslo.