XSPTN Spationomy

Moravská vysoká škola Olomouc
zima 2022
Rozsah
0/6/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Vít Pászto, Ph.D. (cvičící)
Ing. Michal Menšík, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Jarmila Zimmermannová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Vít Pászto, Ph.D.
Moravská vysoká škola Olomouc
Dodavatelské pracoviště: Moravská vysoká škola Olomouc
Předpoklady
Předpokladem pro zapsání předmětu je odpovídající jazyková úroveň anglického jazyka a motivace studenta k účasti na kurzu (bude zjišťováno osobním pohovorem v angličtině a předloženým motivačním dopisem a životopisem).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je osvojit si poznatky a praktické dovednosti ze spojení geoinformatiky a ekonomie prostřednictvím kombinované mobility studenta (fyzická a virtuální mobilita). Student bude pracovat v mezinárodním a interdisciplinárním týmu v oblasti geoinformatiky a ekonomie. Student bude seznámen s klíčovými poznatky z těchto dvou oborů a jejich aplikacemi. Během kurzu bude student řešit reálné i modelové úlohy v rámci samostatného projektu a simulační hry s využitím nabytých poznatků na začátku (i v průběhu) kurzu, kdy dojde k synergii geoinformatických a ekonomických přístupů. Po absolvování kurzu bude student disponovat znalostmi a dovednostmi vyplývající ze spojení oborů geoinformatiky a ekonomie (tzv. prostorová ekonomie).
Osnova
 • Obsah předmětu:
  International Learning Block
  - pětidenní výukový blok kurzu organizovaný střídavě v Česku, Německu a Slovinsku
  - lekce management a týmové role, ekonomie, business informatics, geoinformatika, tvorba map
  - vytvoření týmů a zadání samostatných projektů
  Virtuální mobilita (Skype konference)
  - hodinové konference každý měsíc semestru
  - konzultace průběhu samostatných projektů s tutorem
  Intensive SummerSchool
  - sedmidenní intenzivní letní škola organizovaná střídavě v Česku, Německu a Slovinsku
  - obhajoba semestrálních projektů
  - interaktivní učení pomocí simulační hry
  - prezentace výsledků hry
  - diskuze a zpětná vazba
Literatura
  povinná literatura
 • BERNANKE, B.S., FRANK, R. Principles of Macroeconomics, 4th Edition. McGraw-Hill Higher Education, 2008. ISBN 978-0073518992. info
 • CLARK, G.L., GERTLER, M.S., FELDMAN, M.P. The Oxford handbook of economic geography. Oxford University Press, 2003. ISBN 978-0199250837. info
 • FUJITA, M., KRUGMAN, P., VENABLES, A. The Spatial Economy: Cities, Regions and International Trade. Cambridge, MA: MIT Press, 1999. ISBN 978-0262062046. info
 • ANSELIN, L. Spatial Econometrics: Methods and Models. Dordrecht: Springer Netherlands, 1988. ISBN 9789024737352. info
Metody hodnocení
- Zpracování a obhajoba semestrálního projektu
- Prezentace výsledků simulační hry
- Kolokviální ověření nabytých znalostí
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, léto 2021, zima 2021, léto 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.mvso.cz/predmet/mvso/zima2022/XSPTN