YAKO2 Anglická konverzace 2

Moravská vysoká škola Olomouc
zima 2021
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Siran Agadzhanyan (cvičící)
Mgr. Jiří Mánek (cvičící)
Garance
Mgr. Siran Agadzhanyan
Moravská vysoká škola Olomouc - Moravská vysoká škola Olomouc
Dodavatelské pracoviště: Moravská vysoká škola Olomouc - Moravská vysoká škola Olomouc
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Volné pokračování předmětu YAKO. Cílem předmětu English Conversation 2 je obnovení a prohloubení základních znalostí a schopností studentů v používání anglického jazyka a současně též sjednocení znalostí a schopností studentů tak, aby byli připraveni na jejich rozšíření v prostředí obchodní angličtiny. Náplní předmětu English Conversation je zopakování a rozšíření slovní zásoby a znalostí v oblasti anglické gramatiky s důrazem na praktické uplatnění v běžných společenských konverzačních situacích, v nichž se studenti mohou ocitnout jak v osobním, tak zejména v pracovním životě.
Osnova
 • 1. In an ideal world? (2nd conditional; Describing your dream house).
  2. Still friends? Friendship (Usually and used to; Do you need to 'edit your friends'? (summarizing paragraphs); Talking about friendship).
  3. Slow down (Noun formation; Quantifiers; Slow food and Slow city).
  4. Same planets, different worlds (Connectors; A/an, the, no article; A man thing or a woman thing?).
  5. Job swap (Gerunds and infinitives; The right job for you; Communication: test your memory).
  6. Love in the supermarket. Shopping (Reported speech: statements, questions, and commands; Making a complaint: is it worth it? Communication: I want to speak to the manager).
  7. See the film? get on a plane. Cinema (Passive (be + past participle); Famous films that moved us (literally!); The cinema questionnaire).
  8. I need a hero (Relative clauses: defining and non-defining clauses; Heroes and icons of our time).
  9. Can we make our own luck? (Third conditional; Making adjectives and adverbs; Bad luck? Good luck? Speaking: How lucky are you?).
  10. Murder mysteries (Question tags, indirect questions; Compound nouns; Jack the Ripper - case closed? Interview with the detective).
  11. Switch it off. Television (Phrasal verbs; Your TV habits; Revise and check).
  Revision - vocabulary, grammar, social English, reading and comprehension check.
Literatura
  povinná literatura
 • OXENDEN, Clive, LATHAM-KOENIG, Christina. New English file - Intermediate - Student's Book. Oxford University Press, 2011. info
  doporučená literatura
 • MURPHY, Raymond. English Grammar in Use. Cambridge University Press, 2012. ISBN 9780521189088. info
 • OXENDEN, Clive, LATHAN-KOENIG, Christina. New English file - Pre-intermediate - Student's Book. Oxford University Press, 2012. ISBN 9780194598811. info
Metody hodnocení
Písemná forma: závěrečný test.
Ústní forma: prokázání komunikačních dovedností studenta ve specifické odborné oblasti na základě pohovoru s vyučujícím.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024.