XMPKM Manažerská psychologie a krizová komunikace

Moravská vysoká škola Olomouc
zima 2021
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Omar Ameir, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Martin Fink (přednášející)
Ing. Michaela Perunová (přednášející)
Ing. Richard Šmilňák, MBA (přednášející)
Garance
Mgr. Martin Fink
Moravská vysoká škola Olomouc
Dodavatelské pracoviště: Moravská vysoká škola Olomouc
Předpoklady
TYP_STUDIA ( N )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je studentům představit relevantní poznatky v oblasti psychologie a krizové komunikace nezbytné pro efektivní řízení organizace a zvyšování její výkonnosti. Důraz je kladen na rozvoj sociálně manažerských a podnikatelských dovedností a na praktickou aplikaci znalostí při řízení a vedení lidí, týmů a dalších organizačních jednotek. Studenti budou seznámeni s atributy komunikace a krizové komunikace tak, aby pochopili potřeby a reakce lidí v mimořádných situacích a zdokonalil svoje komunikační dovednosti, a to především v krizové situaci.
Výstupy z učení
Student získá znalosti nezbytné pro interpersonální interakci a komunikaci. Bude umět diferencovaně vnímat lidi a jejich projevy a potřeby. Bude schopen aplikovat znalosti naslouchání. Orientuje se v komunikaci a krizové komunikaci tak, že bude používat individuálně diferencovaný přístup. Dovede řešit problémové situace, eliminovat nevhodné projevy chování u sebe i u spolupracovníků.
Osnova
 • 1. Základní pojmy manažerské psychologie. Osobnost.
 • 2. Self-management
 • 3. Psychologické aspekty podnikání.
 • 4. Personální psychologie. Sociální psychologie práce.
 • 5. Řízení, rozhodování, organizace a organizování.
 • 6. Interpersonální komunikace manažera.
 • 7. Krizová komunikace: vymezení pojmu, teoretické modely.
 • 8. Riziko: aspekty jeho vnímání, řízení.
 • 9. Komunikace a interkulturní aspekty krizové komunikace.
 • 10. Praktické postupy v krizové komunikaci.
 • 11. Technické prostředky a média v krizové komunikaci.
 • 12. Aktuální trendy a nové výzvy v krizové komunikaci.
Literatura
  povinná literatura
 • HOLÁ, J. Interní komunikace v teorii a praxi. Univerzita Pardubice, 2017. ISBN 978-80-7560-099-8. info
 • DLOUHÝ, M. Krizová komunikace v zátěžových situacích. Praha, 2014. ISBN 978-80-87647-12-7. info
 • CHALUPA, R. Efektivní krizová komunikace: pro všechny manažery a PR specialisty. 2012. ISBN 978-80-247-4234-2. info
Metody hodnocení
Požadavkem pro udělení zápočtu je aktivní účast na seminářích, průběžné plnění zadaných úkolů do seminářů a napsání zápočtové práce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2022, zima 2023.