XATSE Aktuální trendy světové ekonomiky

Moravská vysoká škola Olomouc
zima 2021
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Richard Šmilňák, MBA (přednášející)
Garance
Ing. Richard Šmilňák, MBA
Moravská vysoká škola Olomouc
Dodavatelské pracoviště: Moravská vysoká škola Olomouc
Rozvrh
Čt 25. 11. až Čt 23. 12. Čt 13:00–14:30 B2.336, Po 4. 10. až Pá 19. 11. Čt 15:00–16:30 B2.336
Předpoklady
TYP_STUDIA ( B )&& ROCNIK ( 2 , 3 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prostřednictvím příběhu o lidech a jejich jednání představit hlavní komponenty technosféry. Ta vzniká kombinací lidské aktivity a různých částí hydrosféry, atmosféry, litosféry a biosféry, vedle nichž funguje jako paralelní struktura vytvořená člověkem. Tento uměle vytvořený systém v současnosti sestává přibližně z třiceti trilionů tun fyzického materiálu a je s ním spojena valná část aktivity světové ekonomiky. Předmět si klade za cíl představit v globálním měřítku hlavní odvětví lidské činnosti a procesy, které ji pohánějí anebo formují její charakter. V druhé části semestru studenti svojí vlastní aktivitou ovlivní směr, kterým se bude výklad ubírat a na základě vaší volby se tak začne záběr předmětu zužovat nejdříve na Evropskou úroveň daného odvětví lidské aktivity, dále si pak představíme regionální význam tohoto segmentu pro ekonomiku ČR a zakončíme profilem konkrétní firmy a příběhem lidí, jejichž živobytí se řešením daného ekonomického problému zabývá. Tímto způsobem z globální ekonomiky vyzvedneme konkrétní díl skládačky a podíváme se na to, jak se lidé z blízkého okolí mohou podílet na pozitivní změně a inovaci s potenciálně globálními dopady. Tento předmět je komplementárním kurzem k předmětu Aktuální trendy udržitelné ekonomiky a doporučuje se předměty studovat současně. Podtitul předmětu: z domova do světa a ještě dál
Osnova
 • 1. Energetika: hlavní nerostné zdroje, současná intenzita jejich těžby a způsob jejich využití (produkce oceli zatím vždy rostla a začíná nám docházet písek)
 • 2. Zemědělství: jak nakrmit celou populaci? Historie, současnost a výhled. Jak obstarat více půdy pro více lidí?
 • 3. Transport: jak se lidé a obchod přesouvají z bodu A do bodu B a co to obnáší
 • 4. Informační infrastruktura: co lze a co nelze digitalizovat
 • 5. Imperialismus, globalizace a deglobalizace
 • 6. Stárnutí populace a predikce počtu lidí na Zemi, demografický přechod a přehled, délka života ve zdraví
 • 7. Význam lidského kapitálu: jak vznikají technologie a jaký je jejich vztah k myšlenkám a myšlení? Inovování vstříc růstu, nerůstu a dematerializaci
 • 8. Shrnutí, prezentace studentských projektů a volba tématu pro další pokračování – fokus
 • 9. Veřejný a soukromý sektor: kdo drží lepší karty k usměrnění vývoje, kdo vede změnu a kdo mívá poslední slovo?
 • 10. Odvětví fokus v Evropě, jeho význam pro Evropskou unii a vztah této instituce k němu
 • 11. Odvětví fokus v České republice a případně v Olomouckém kraji
 • 12. Profil konkrétní firmy z odvětví fokus, závěrečná diskuse
Literatura
 • BOUSCASSE, P. a E. NAKAMURA. When Did Growth Begin? New Estimates of Productivity Growth in England from 1250 to 1870. 2021. info
 • SMIL, V. Energie. Průvodce pro začátečníky. Kniha Zlín, 2018. ISBN 978-80-7473-634-6. info
 • KUNEŠOVÁ, H. a A. KOCOUREK. Světová ekonomika. Nové jevy a perspektivy. Praha, 2014. 3. Přepracované a doplněné vydání. info
 • JONES, C. I. a P.M. ROMER. The new Kaldor facts: ideas, institutions, population, and human capital. American Economic Journal: Macroeconomics. 2010. info
 • Gladwell, M. The tipping point: How little things can make a big difference. Little, Brown, 2006. info
 • Hayek, F. A. The use of knowledge in society. The American economic review. 1945. info
Metody hodnocení
Aktivní účast na seminářích, participace na dílčích projektech a prezentace závěrů
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2022, zima 2023, zima 2024.