XAIEC Informatics for Economists

Moravská vysoká škola Olomouc
zima 2021
Rozsah
2/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Lukáš Pavlík, Ph.D. (přednášející)
Ing. Lukáš Pavlík, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.
Moravská vysoká škola Olomouc
Dodavatelské pracoviště: Moravská vysoká škola Olomouc
Rozvrh
Čt 11:30–13:00 B2.445
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
XAIEC/01: Čt 15:00–16:30 B2.331, L. Pavlík
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
The objective of this course is to provide students with a basic overview of concepts related to Computer Science, Information Technology and Information Systems. After completing the course, the student is familiar with computer hardware, able to describe function of computer, peripherals and Operating Systems like Windows, Linux a Mac OS. Students also must know basics of networking and ISO/OSI model. Part of the course is dedicated to software for economic calculation (Excel) and basics of typography in word processors. Today, mobile technologies play a major role. With mobile technology, Ergonomics and Cyber Security are even more important.
Osnova
 • 1. The importance of abstraction. Representation and interpretation of information.
 • 2. Basic principles of computer operation.
 • 3. Computer hardware.
 • 4. Computer networks, basic types of networks, network elements.
 • 5. OSI model, TCP/IP protocol, basic networking commands (Windows, Linux, Max OS X).
 • 6. Introduction to operating systems. Windows, Unix-like operating systems, Mac OS X.
 • 7. Application software, software for economists.
 • 8. Mobile devices.
 • 9. Health protection, safety and ergonomics when working with computers.
 • 10. Working with MS Office programs (MS Excel, MS Word).
 • 11. Information systems, main registers used in the Czech Republic.
 • 12. Principles of Cybersecurity.
Literatura
  povinná literatura
 • FRIESE, J. Computer & Technology Basics. 1st ed. Independently published, 2020, 137 s. ISBN 978-1-6618-9765-9. info
 • NASTASE, R. Computer Networking for Beginners: Your Guide for Mastering Computer Networking. 1st ed. Independently published, 2018, 219 s. ISBN 978-1-7310-7645-8. info
 • SPIRAL-BOUND. Welcome to Computer Basics. 1st. ed. Labyrinth Learning, 2016, 312 s. ISBN 978-1-59136-791-8. info
 • ANDRESS, J. The Basics of Information Security: Understanding the Fundamentals of InfoSec in Theory and Practice. 2nd ed. Syngress, 2014, 240 s. ISBN 978-0-12-800744-0. info
  doporučená literatura
 • NULL, L. a J. LOBUR. The Essentials of Computer Organization and Architecture. 3rd. ed. Jones and Bartlett Publishers, 2010, 844 s. ISBN 1-4496-0006-9. info
Metody hodnocení
Course credit: attendance at seminars and credit assignment (40% of the final assessment). Examination: written examination (50% of the final assessment), oral examination (10% of the final assessment).
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2023, zima 2024.