XLM Logistický management

Moravská vysoká škola Olomouc
zima 2020
Rozsah
2/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ekaterina Chytilova, Ph.D. (přednášející)
Ing. Pavel Kološ, Ph.D. (přednášející)
Ekaterina Chytilova, Ph.D. (cvičící)
Ing. Pavel Kološ, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petr Albrecht (cvičící)
Garance
Ekaterina Chytilova, Ph.D.
Moravská vysoká škola Olomouc - Moravská vysoká škola Olomouc
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Logistický management je způsob řízení podniku tak, aby pohyb materiálů a zboží od dodavatelů do podniku a na jednotlivá pracoviště, stejně jako výrobků a polotovarů z pracovišť a z podniku k zákazníkům byl plynulý, co nejrychlejší a s nejnižšími náklady. Studenti se naučí definovat a popsat základní prvky logistických systémů. Budou schopni vyhodnotit logistické plány podniku dle stanovených kritérií. V rámci přednášek získají studenti široké znalosti a porozumění rozsahu a problematice logistického managementu a jeho funkcím. V rámci cvičení se studenti naučí ovládat řadu metod a technik logistického managementu (zejm. v oblastí řízení zásob, řízení logistických nákladů a plánování logistických procesů).
Osnova
 • Osnova přednášek:
  1. Základní pojmy a terminologie
  2. Logistické řetězce. Dodavatelské řetězce. Dodavatelská síť.
  3. Materiálové hospodářství. Logistické pracovní prostředky
  4. Zásobování
  5. Skladové hospodářství.
  6. Logistické pracovní prostředky. Aktivní prvky
  7. Odpadové hospodářství
  8. Doprava
  9. Řízení kvality v logistice
  10. Informační toky v logistice. IS v logistice
  11. Logistická strategie a plánování
  12. Řízení rizik v logistice
  Osnova cvičení:
  1. Logistické výkonové ukazatele:
  2. Optimální cesty v síti:
  3. Řízení zásob
  4. Logistické náklady
  5. Manipulační systémy
  6. Skladové hospodářství
Literatura
  povinná literatura
 • CHYTILOVÁ EKATERINA A JAROSLAV HUBÁČEK. Logistický management. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2018. info
 • JUROVÁ, M., KORÁB, V., JUŘICA, P., VIDECKÁ, Z., BARTOŠEK, V. Výrobní a logistické procesy v podnikání. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-5717-. info
 • STEHLÍK, A., KAPOUN, J. Logistika pro manažery. Praha: Ekopress, 2008. ISBN 978-80-86929-37-8. info
 • EMMET, S. Řízení zásob. Brno: Computer Press, a.s., 2008. ISBN 978-80-251-1828-3. info
 • TOMEK G., VÁVROVÁ V. Řízení výroby a nákupu. Grada Publishing, a.s., 2007. ISBN 978-80-247-1479-0. info
  doporučená literatura
 • SYNEK, M. Manažerská ekonomika. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3494-1. info
 • SIXTA, J., ŽIŽKA, M. Logistika - používané metody. Praha: Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-2563-2. info
Informace učitele
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a710f86ae30cd4b3f94eeca3a8dd680ba%40thread.tacv2/conversations?groupId=717c8ea7-894b-4443-906c-f14578432495&tenantId=ed27fc21-8d98-4df9-af69-7fce8cea652b
Podmínky udělení zápočtu:
1. aktivní účast ve výuce (cvičení) - 1 povolená absence
2. individuální semestrální projekt
3. zápočtový test
4. úspěšná obhajoba uzlového bodu z PS
Podmínky udělení zkoušky:
1. účast na exkurzích v rámci předmětu XLM (dle harmonogramu na začátku AR)
2. ústní zkouška
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2021, zima 2022, zima 2023.