YGM_UMM Základy psychologie písma pro personalisty a manažery

Moravská vysoká škola Olomouc
zima 2016
Rozsah
6/0/0. Přednáška 6 HOD/SEM. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
MUDr. RNDr. Ing. Miroslav Rössler, CSc., MBA (přednášející)
Garance
MUDr. RNDr. Ing. Miroslav Rössler, CSc., MBA
Moravská vysoká škola Olomouc
Předpoklady
Základy psychologie - výhodou.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Stručná anotace předmětu: Absolvování kurzu umožní porozumět mechanismům využití ručního písma v manažerské práci. Rozebírány grafologické termíny, grafologické znaky a jejich psychologický význam. Metodika vyhotovování grafologických posudků, možnosti, limity a omezení této metody. Etický kodex grafologa a některé další oblasti využití. Grafologický posudek v kontextu jiných projektových technik (test kresby stromu, test kresby postavy).
Osnova
 • Koncentrovaná podoba prezentace - informace o základní podobě grafém v rukopisu, jejich charakteristiky a vyhodnocování ve struktuře:
  1. Všeobecné údaje o grafologii (úvod, morfologie, grafologické znaky a stupnice nápadnosti, symbolika, teorie projekce a pásem.)
  2. Vnější projev rukopisů (první dojem, rukopis jako celek, třída úrovně, tvarová úroveň písma, zralost a projev rukopisu, čitelnost písma).
  3. Tah.
  4. Tlak (silný tlak, slabý a mírný tlak).
  5. Těstovitost a ostrost (pastóznost, ostrost, tlustí a tenké písmo).
  6. Velikost (středně velké písmo, malé písmo, velké písmo, další informace o velikosti písma, a velikosti pásem).
  7. Šířka a těsnost (šířka, těsnost, další informace o šířce a těsnosti písma).
  8. Vázání (školské vázání, girlanda, arkáda, úhel, smíšené vázání, dvojaké vázání, nitka, ligatura, oblouk.)
  9. Spojení (spojité písmo, nespojité písmo, jiné formy spojení, skript).
  10. Sklon (strmé a kolmé písmo, levosklonné písmo, pravosklonné písmo, měnění
  a dodržování sklonu).
  11. Rychlost (určení stupně rychlosti, rychlé písmo, pomalé písmo).
  12. Nepřirozený výkon psaní.
  13. Ubíhavost (pravoběžné písmo, levoběžné písmo, Jungovy typy osobnosti, Jungův kříž).
  14. Plnost a chudost (plné písmo, chudé písmo).
  15. Zjednodušování a obohacování (zjednodušené písmo, obohacené písmo).
  16. Adjustace (náběhové adjustace, koncové adjustace, háčky, harpuny, zádrhy).
  17. Reprezentativní písmena (minuskuly, písmeno "t", písmeno "i", jiné písmena, majuskuly, písmeno "M a N").
  18. Horní a spodní délky (všeobecně o délkách, zvláštní tvary délek - horní délky a jejich význam, odvátí, prohnutí, rovný průběh délek, štíhlost a plnost dolních délek, významy dolních délek).
  19. Diakritická znaménka a interpunkce (všeobecné horní značky, čárka, háček, forma, umístění a zapojování diakritických znamének, interpunkční znaménka).
  20. členění (Rozestup slov, členění hlavního textu, linka, linkovaný papír, směr řádků, přeškrtávání, podtrhávání a opravy, čmáranice).
  21. Marga (horní margo, levé margo, spodní margo, pravé margo, střední a nálevkové margo, další informace o okrajích.)
  22. Podpis (čitelnost podpisu, podpis ve vztahu k textu, umístění podpisu, jiné grafologické projevy v podpisu, podtrhávání, zastřešování a přídavky, tečka v podpisu, forma jména a příjmení, podpis ve vztahu k sexualitě, symbolika podpisu).
  23. Adresa (písmo adresy, umístění adresy, další informace o adrese).
  24. Číslice.
  25. Obraz písma (písemný obraz, rytmus, rovnoměrnost, zabržděnost a uvolněnost písma, stupeň pozornosti).
  26. Pohlaví, sex a partnerské vztahy (dospělí, projevy sexu v písmu, mladiství, partnerské vztahy)
  27. Poznámky o personalistice (znaky písma versus kolektiv a výkon práce, personalistická typologie).
  28. Dominanty, komplexy znaků a rezultáty (dominanta, komplex znaků, dominanty rozboru, teorie rezultátů).
  29. Nebezpečné znaky a morálka (nebezpečné znaky v písmu, morálka).
  30. Rukopis nemoc (různé o projevech chorob, grafoterapie).
  31. Návod na rozbor písma (formální údaje, rozbor textu, fyziologický rozbor, celkové pozorování rukopisu, zhodnocení významů a zpracování závěrů).
  32. Projevy struktury osobnosti (typologie v grafologii, vitalita, emocionalita, inteligence
  a racionalita, vůle, sebepojetí, pudové a vyšší sociokulturní potřeby, grafické projevy povahy v písmu).
Literatura
  doporučená literatura
 • BIČOVSKÝ, R. Tajemství písma - úvod do grafologie. 1. vyd. info
 • SAUDEK R. Vědecká grafologie. Psychologie písma. Brno: Schneider. info
 • CENKOVÁ, T., ČEŠKOVÁ, D. L., FISCHEROVÁ, V. K. Grafologie v poradenské a terapeutické praxi. Co lze vyčíst z písma druhých. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-2920-6. info
 • FISCHErOVÁ-KATZEROVÁ V., ČEŠKOVÁ-LUKÁŠOVÁ D. Grafologie pro personalisty a manažery. Praha: Grada Publishing, 2007. info
 • JABLONSKÝ, E. Príručka interpretácie grafologických znakov. 1. vyd. Žilina: EDIS - Žilinská iniverzita, 2005. ISBN 80-8070-450-3. info
 • FISCHEROVÁ, V. K., ČEŠKOVÁ, D. L. Grafologie. Psychologie pro každého. 1. vyd. Praga: Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-0851-5. info
 • JEŘÁBEK J. Grafologie - více než diagnostika osobnosti. 5. rozšířené vydání. Praha: ARGO, 2003. info
 • KULKA J. Grafologie - systém a technické termíny. Brno: ARCANA, 2001. info
 • STRIZ F. Grafologické praktiká - grafológia pre každého. Nitra: Garmond, 2000. info
 • SCHÖNFELD V. Učebnice vědecké grafologie pro začátečníky. Praha: ELFA, 2000. info
 • STRIZ F. Čo nám hovorí písmo - grafológia pre každého. Nitra: ENIGMA, 1996. info
 • ŽIVNÝ P. Co může říci písmo - kapitoly z grafologie. Praha: Horizont, 1991. info
 • KULKA J. Grafologie. Brno: Svatá Mahatma, 1991. info
 • KUČERA M. Mluví písmo - proč, kdy, jak a ke komu. Praha, Avicentrum, 1991. info
Informace učitele
Požadavky na ukončení:
Aktivní účast na tutoriálech. Hledání znaků ve vlastním rukopisu a pokus o jejich interpretaci.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2012, léto 2013, zima 2013, léto 2014, zima 2014, léto 2015, zima 2015, léto 2016, léto 2017, zima 2017, léto 2018, zima 2018, léto 2019, zima 2019, léto 2020.