XSOO1_USPV Společenská odpovědnost organizací 1

Moravská vysoká škola Olomouc
zima 2016
Rozsah
1/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Dana Bernardová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Martin Fink (přednášející)
Bc. David Hodinář (přednášející)
PhDr. Mgr. Ladislav Chvátal, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Martin Zielina (přednášející)
PhDr. Dana Bernardová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Martin Fink (cvičící)
Bc. David Hodinář (cvičící)
PhDr. Mgr. Ladislav Chvátal, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Martin Zielina (cvičící)
Garance
PhDr. Dana Bernardová, Ph.D.
Moravská vysoká škola Olomouc
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Seznámit studenty s podobou současného aktuálního konceptu Společenské odpovědnosti organizací. Nasměrovat studenty k hodnotám, které by měli uplatňovat v budoucnu jako budoucí zaměstnanci, zaměstnavatelé, podnikatelé i občané. Rozšířit studentům technokratický pohled na management a ekonomiku o morální hodnoty a etiku v podnikání.
Osnova
 • Osnova přednášek:
  1. Koncept společenské odpovědnosti firem (CSR).
  2. Mikroúroveň společenské odpovědnosti - osobní odpovědnost.
  3. Mezoúroveň společenské odpovědnosti - odpovědnost firem.
  4. Makroúroveň společenské odpovědnosti - úroveň EU, celosvětové pojetí.
  5. Podnikatelská etika.
  6. Standardy konceptu CSR.
  7. Normy měření CSR.
  8. Ekonomický pilíř CSR.
  9. Ekologický pilíř CSR.
  10. Sociální pilíř CSR.
  11. Navazující iniciativy na koncept CSR (Trvale udržitelný rozvoj, Charita, dárcovství, "corporate citizenship"?).
  12. Podmínky zápočtu.
  Osnova cvičení:
  1. Osobní projevy společenské odpovědnosti.
  2. Příklady dobré praxe - sociální pilíř CSR.
  3. Příklady dobré praxe - ekonomický pilíř CSR.
  4. Příklady dobré praxe - ekologický pilíř CSR.
  5. Projekty CSR - analýzy realizovaných projektů.
  6. Sestavení vlastního projektu CSR.
Informace učitele
Požadavky na ukončení:
Zápočet:
dle jasného zadání pravidel a podmínek pro průběh výuky i absolvování předmětu - převedeno na bodování jednotlivých položek:
a. účast, samostudium,
b. úkoly jednotlivců:
i. otestování samostudia,
ii. zpracování textových referátů včetně 3 otázek k zápočtu,
iii. zpracování multimediálních referátů,
iv. zpracování a obhajoba vlastního projektu CSR,
c. podmínky zápočtového testu.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2012, zima 2013, zima 2014.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.mvso.cz/predmet/mvso/zima2016/XSOO1_USPV