YSBP_KPP Seminář k bakalářské práci

Moravská vysoká škola Olomouc
zima 2010
Rozsah
0/0/4. Seminář 4 HOD/SEM. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Pavla Heřmánková (cvičící)
Mgr. et Mgr. Michaela Vaněčková, Ph.D. (cvičící)
Garance
Moravská vysoká škola Olomouc
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Náplň semináře k bakalářské práci je zaměřena jednak na obecnou metodologickou problematiku a dále na zásady zpracování bakalářské práce ve smyslu vnitřního předpisu vysoké školy. Témata: aplikace metod sběru dat - pozorování, dotazník, rozhovor, sociometrie, příprava projektu empirického výzkumu, realizace pilotní studie, předvýzkumu a vlastního empirického výzkumu, statistické zpracování výsledků dotazníkového šetření (třídění prvního a druhého stupně, interpretace výsledků), aplikace metod relační analýzy a statistických testů významnosti, výzkum jako součást závěrečných a diplomových prací.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2007, léto 2008, zima 2008, zima 2009, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014.