YOP2_UPN Obchodní právo 2

Moravská vysoká škola Olomouc
zima 2010
Rozsah
0/0/8. Seminář 8 HOD/SEM. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Michal Černý, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Michal Černý, Ph.D.
Moravská vysoká škola Olomouc
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Obsahem předmětu budou otázky obchodního práva v návaznosti na předmět Obchodní právo 1. Těžiště předmětu spočívá ve dvou základních okruzích - 1) právo obchodních korporací (obchodních společností a družstev), 2) právo závazkové. V rámci práva obchodních korporací bude pozornost zaměřena na akciovou společnost, a dále na obchodní společnosti mající původ v komunitárním právu (evropské hospodářské zájmové sdružení, evropská společnost, evropská družstevní společnost). Rovněž bude proveden základní výklad práva cenných papírů - v rozsahu nezbytném pro výuku práva obchodních korporací. V rámci výuky práva závazkového bude pozornost věnována obecným otázkám obchodních závazkových vztahů, a dále otázkám vzniku a zániku obchodních smluv. Opomenuty nezůstanou ani otázky promlčení práv, stejně jako otázky zajištění závazků. Předmětem výkladu budou rovněž vybrané smluvní typy (s akcentem na profil absolventa). Pozornost bude rovněž věnována otázkám souvisejícím - odpovědnostním závazkům.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2006, zima 2007, zima 2008, zima 2009, zima 2011.