XRSMD_USV Rozvoj sociokulturních a manažerských dovedností

Moravská vysoká škola Olomouc
zima 2010
Rozsah
0/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Dana Bernardová, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Dana Bernardová, Ph.D.
Moravská vysoká škola Olomouc
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je provést jednoduchý demonstrační nácvik manažerských technik v imitovaném prostředí, umožnit tak studentům uvědomit si smysl používání manažerských technik, příčiny a důsledky jejich uplatňování v praxi. Současně studenti v rámci tréninku poznají některé své reakce a tendence v chování, které používání manažerských technik v reálném prostředí ovlivňuje. Formou rozborů realizovaných situací, her a cvičení budou studenti poznávat variantnost použití manažerských technik, vhodnost volby jednotlivých manažerských technik v různých situacích
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2009, léto 2010, léto 2011, zima 2011, léto 2012.