YRLZ_USV Řízení lidských zdrojů

Moravská vysoká škola Olomouc
zima 2009
Rozsah
0/0/1. Seminář 1 HOD/SEM. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Dana Bernardová, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Dana Bernardová, Ph.D.
Moravská vysoká škola Olomouc
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s celým systémem řízení lidských zdrojů ve firmách.
Osnova
 • 1. Systém řízení lidských zdrojů
  2. Personální plánování
  3. Vytváření a analýza pracovních míst
  4. Získávání a výběr pracovníků
  5. Přijímání a orientace pracovníků
  6. Rozmísťování pracovníků
  7. Řízení pracovního výkonu a hodnocení pracovníků
  8. Vzdělávání a rozvoj pracovníků ve firmách
  9. Motivace k pracovnímu výkonu a odměňování pracovníků
  10. Péče o pracovníky
  11. Firemní kultura
  12. Personální práce a její úloha ve firmách
  13. Zápočet
Literatura
  povinná literatura
 • POKORNÁ, D. Řízení lidských zdrojů I. info
 • POKORNÁ, D. Řízení lidských zdrojů II. info
 • MARQUES, C. Řízení lidských zdrojů. Praha: Bankovní institut vysoká škola, 2009. ISBN 978-80-7265-146-7. info
 • DVOŘÁKOVÁ, Z. Management lidských zdrojů. Praha: C.H. Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-893-4. info
 • HRONÍK, F. Rozvoj a vzdělávání pracovníků. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1457-8. info
 • KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. Praha: Management Press, 2007. ISBN 978-80-7261-168-3. info
 • ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1407-3. info
Informace učitele
Úspěšně vypracovaný písemný test.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2006, zima 2007, zima 2008, zima 2010.