YUSK_UIF Úvod do softwarových konstrukcí

Moravská vysoká škola Olomouc
zima 2008
Rozsah
0/0/2. Seminář 2 TYD/SEM. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Milan Klement, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Milan Klement, Ph.D.
Moravská vysoká škola Olomouc
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Posluchači se seznamují se základními konstrukcemi softwarových nástrojů, se kterými se seznámili v průběhu studia. Předmět se zabývá problematikou algoritmizace v prostředí programovacích jazyků, s ohledem na možné uplatnění těchto znalostí pro tvorbu vlastních programů. Základy algoritmizace úloh umožní studentům hlubší vhled do problematiky používání a spravování výpočetní techniky. Poskytne jim přehled o možnostech operačních systémů i možnosti jednotlivých aplikací postavených na technologii API funkcí. Konkrétně jsou přednášena tato témata. Algoritmizace obecných úloh a postupů. Typy programovacích jazyků a prostředí (podle úrovně - assembler, symbol - objekt). Objektové programování - MS Visual Basic. Základní pojmy (objekty, události, aplikace, formuláře, ovládací prvky, okna). Jazyk Visual Basic (vlastnosti jazyka, prvky jazyka), Datové typy (typové přípony, numerické, řetezcové, variant, uživatelsky definované, pole). Objektové typy (identifikátory, proměnné a konstanty, rozsah platnosti, procedury, funkce, parametry a jejich volání). Výrazy, operátory a operandy. Základní příkazy (deklarace, přiřazení, cykly, podmínky, ošetření chyb, správa aplikací, soubory a složky, datum a čas) Základní funkce (numerické, řetězcové, konverzní, databázové, časové, souborů a složek, vstup a výstup, funkce větvení). Prostředí Visual Basicu. Formuláře, moduly, třídy, knihovny. Ovládací prvky (controls). Vlastnosti (properties). Programování (deklarace, přiřazení, cykly, podmínky, ošetření chyb, správa aplikací, soubory a složky, datum a čas). Programování základních funkcí (numerické, řetězcové, konverzní, databázové, časové, souborů a složek, vstup a výstup, funkce větvení) Použití API funkcí. Vytváření spustitelných aplikací a jejich instalací. Možnosti kompilace programového kódu pro jiná prostředí.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2006, zima 2007, zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012.