XAMC Marketing Communication

Moravská vysoká škola Olomouc
léto 2022
Rozsah
2/1/0. 4 kr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
Ing. Martina Sasínková, Ph.D. (přednášející)
Ing. Martina Sasínková, Ph.D. (cvičící)
Ing. Peter Šedík, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Martina Sasínková, Ph.D.
Moravská vysoká škola Olomouc
Dodavatelské pracoviště: Moravská vysoká škola Olomouc
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Cíle předmětu
The aim of the course is to acquaint students with the importance of marketing communication for business activities and with the influence of marketing communication on decision-making of customers. Students will learn to formulate announcements used in marketing communication, to choose suitable effective marketing communication tools, to choose the right media, to build marketing communication strategies, to understand the importance and the effectiveness of integrated marketing communication affected by digital technologies.
Osnova
 • Obsah předmětu:
  1. Úvod do marketingové komunikace
  1. Introduction to marketing communication
  2. Communication process
  3. Psychology and marketing communication; the role of emotions
  4. Marketing communication models; AIDA, ATR, DAGMAR
  5. Communication mix and the product life cycle
  6. Integrated marketing communication and digital transformation
  7. Advertising, the planning process of advertising, the types of advertising, the media, advertising agencies, measuring the effectiveness of advertising
  8. Sales promotion, direct marketing, telemarketing, public relations, sponsorship, trade fairs, exhibitions
  9. Marketing communication between organizations
  10. International marketing communication
  11. Marketing communications on the Internet; text advertising, banner advertising
  12. Trends in marketing communications in the 21st century. century (product placement, guerrilla advertising, mobile marketing, WoM)
  In the course the following methods are used: the information-receptive methods (reading, lecture supported by multimedia, description), verbal methods (monologue, dialogue), teaching by demonstration and application. During practical exercises, the emphasis is placed on participatory methods, practical methods and action research.
Literatura
  povinná literatura
 • SMITH, P. R. and Z. ZOOK. Marketing communications: offline and online integration, engagement and analytics. 6th ed. London: KoganPage, 2016. ISBN 978-0-7494-7340-2. info
 • EGAN, J. Marketing communications. 2nd ed. Los Angeles: Sage, 2015. ISBN 978-1-4462-5902-3. info
 • PELSMACKER, P.de, M. GEUENS and J.van den BERGH. Marketing communications: a European perspective. 5th.ed. Harlow: Perso, 2013. ISBN 978-0-273-77322-1. info
  doporučená literatura
 • ERCY, L. Strategic integrated marketing communications. 3rd. ed. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2018. ISBN 978-1-138-05832-3. info
 • CLOW, K. E. and D. BAACK. Integrated advertising, promotion, and marketing communications. 7th. ed. Boston: Pearson, 2016. ISBN 978-1-292-09363-5. info
Metody hodnocení
Zápočet: zpracování a prezentace seminárního projektu
Zkouška: písemná a ústní zkouška
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, zima 2023.