XA2V2 Volitelná angličtina 2

Moravská vysoká škola Olomouc
léto 2021
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jitka Lidaříková (cvičící)
Mgr. Siran Agadzhanyan (cvičící)
Garance
Mgr. Tetiana Arkhangelska, Ph.D.
Moravská vysoká škola Olomouc
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu Volitelná angličtina 2 je prohloubení základních znalostí a schopností studentů v používání anglického jazyka v běžných i obchodních situacích a současně též sjednocení znalostí a schopností studentů.
Osnova
 • 1. Jobs
  a) Countries, nationalities, jobs
  b) Possessives
  c) Hello / Goodbye
  d) Introductions game
  2. Products and Services
  a) Company types and activities
  b) Present simple
  c) Booking and ordering by phone
  d) Choosing a supplier
  3. Location
  a) Company buildings
  b) Some / Any
  c) Telephone calls
  d) Leaving a message
  4. Technology
  a) Technology vocabulary
  b) Phrasal verbs
  c) Adverbs of frequency
  d) Asking for and offering help
  5. Communication
  a) Documents and correspondence
  b) Past simple
  c) Solving problems
  d) Explaining a problem
  6. Contacts
  a) Food and drink
  b) Irregular verbs
  c) Making conversation
  d) The socializing game
Literatura
  povinná literatura
 • GRANT, D., HUGHES, J., TURNER, R. a kol. Business Result Elementary. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-473937-5. info
  doporučená literatura
 • MURPHY, R. English Grammar in Use 3rd Edition with Answers. Cambridge University Press, 2004. ISBN 978-0-52153289-1. info
Informace učitele
Ukončení předmětu:
Písemná forma - závěrečný a průběžný test: Prověření znalostí slovní zásoby, použitých jazykových obratů a gramatických jevů.
Ústní forma - závěrečný pohovor: Prokázání schopnosti studenta reagovat na situace vycházející z probraných témat a schopnost reagovat na otázky zkoušejícího.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2022, léto 2023, léto 2024.