YMAK_UEK Makroekonomie

Moravská vysoká škola Olomouc
léto 2017
Rozsah
12/0/0. Přednáška 12 HOD/SEM. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Eva Jílková, Ph.D. (přednášející)
Prof. Ing. Jan Široký, CSc. (přednášející)
Doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc. (přednášející)
doc. Ing. Jarmila Zimmermannová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Prof. Ing. Jan Široký, CSc.
Moravská vysoká škola Olomouc - Moravská vysoká škola Olomouc
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět vede k pochopení chování ekonomiky jako celku a k objasnění, jak ekonomická teorie řeší klíčové problémy ekonomiky. Cílem je přiblížit studentům pohled na ekonomiku České republiky, naučit je používat makroekonomické pojmy a rozumět výkonnostním ukazatelům. Student po absolvování předmětu umí definovat hospodářskou politiku státu, analyzovat fiskální a monetární politiku, argumentovat důsledky makroekonomické nerovnováhy (inflace a nezaměstnanost), zhodnotit ekonomické problémy současné doby, analyzovat vývoj hospodářství České republiky a vyhodnotit jeho silné a slabé stránky.
Osnova
 • Obsah předmětu:
  1. Úvod do makroekonomie.
  2. Domácí produkt, měření produktu.
  3. Spotřeba, úspory, investice.
  4. Agregátní poptávka, agregátní nabídka a potenciální produkt.
  5. Hospodářské cykly a ekonomický růst.
  6. Fiskální politika státu, státní rozpočet.
  7. Rovnováha peněžního trhu a monetární politika státu.
  8. Účinnost a dopady hospodářské politiky.
  9. Poruchy makroekonomické rovnováhy - nezaměstnanost.
  10. Poruchy makroekonomické rovnováhy - inflace.
  11. Měnový kurz, mezinárodní obchod a směna.
  12. Platební bilance a zahraniční dluh.
Literatura
  povinná literatura
 • JUREČKA, V. a kol. Makroekonomie. Praha:Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3258-9. info
 • HOLMAN, R. Ekonomie. Praha: C. H. Beck, 2007. ISBN 978-80-7400-006-5. info
  doporučená literatura
 • TULEJA, P., MAJEROVÁ, I., NEZVAL, P. Základy makroekonomie. info
 • JÍLKOVÁ E. Mikroekonomie. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2018. info
 • HOLMAN, R. Makroekonomie. Praha: C. H. Beck, 2010. info
 • JUREČKA, V. a kol. Mikroekonomie. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3259-6. info
 • SAMUELSON, P. A., NORDHAUS, W. D. Ekonomie. Praha: NS Svoboda, 2008. ISBN 978-80-205-0590-3. info
 • PROVAZNÍKOVÁ, R., VOLEJNÍKOVÁ, J. Makroekonomie - cvičebnice. Slaný: Melandrium, 2006. ISBN 80-86175-47-2. info
 • POŠTA, V., SIRŮČEK, P. Makroekonomie. Základní kurz. Cvičebnice. Slaný: Melandrium, 2006. ISBN 80-86175-46-4. info
 • BLAŽEK, J. Základy ekonomie. Brno: Masarykova Univerzita, 2004. info
 • MANKIW, G. N. Zásady ekonomie. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-891-1. info
Informace učitele
Zápočet: docházka (min. 2 ze 3 tutoriálů), průběžné zápočtové testy (min. 2 ze 3 testů na 60 %), zápočtový test (min. 60%).
Zkouška: udělený zápočet, písemná zkouška, ústní zkouška.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2006, zima 2007, zima 2008, léto 2009, léto 2010, léto 2011, léto 2012, léto 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2018, léto 2019, léto 2020.