YA4A2_USVP Cizí jazyk 4 - Angličtina A2

Moravská vysoká škola Olomouc
léto 2017
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Mgr. Kateřina Důbravová (cvičící)
Garance
Mgr. Jitka Lidaříková
Moravská vysoká škola Olomouc
Předpoklady
YA1A2, YA2A2, YA3A2
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu Angličtina 4 - A2 je zdokonalení znalostí studentů v oblasti obchodní angličtiny.
Osnova
 • 1. Unit 6 - Customer service
  a) Customer satisfaction
  b) Grammar: Comparisons
  c) Practical English: How to respond to complaints
  d) Business communication: Meetings - Asking for and giving opinions
  2. Case study
  a) Unit 6: Rewarding good customer service
  3. Unit 7 - Travel
  a) Travel
  b) Grammar: Countable and uncountable nouns
  c) Practical English: How to report to a company, Reception
  d) Business communication: Socializing - Making small talk and developing a conversation
  4. Case study
  Unit 7: The travel game
  5. Revision
  6. Unit 8 - Orders
  a) Orders and deliveries
  b) Grammar: Present continuous, going to, will for plans, arrangements and decisions
  c) Practical English: How to make arrangements
  d) Business communication: Meetings - Making and responding to suggestions
  7. Case study
  Unit 8: Choosing a delivery company
  8. Unit 9 - Selling
  a) Sales and advertising
  b) Grammar. Modal verbs for obligation, necessity, and permission
  c) Practical Englihs. How to interrupt and avoid interruption
  d) Business Communication: Meetings - Controlling the discussion
  9. Case study
  Unit 9: Promoting to the youth market
  10. Unit 10 - New ideas
  a) Green initiatives
  b) Grammar: The passive
  c) Practical Englihs. How to ask for clarification
  d) Business Communication: Presenting - Giving a formal presentation
  11. Case study
  Unit 10: Making a company carbon neutral
  12. Revision
  13. Zápočet (UNIT 6-10 plus tematické aktivity)
Literatura
  povinná literatura
 • GRANT, D., HUDSON, J. Business Result Pre-intermediate Student´s Book DVD Edition. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-473938-2. info
  doporučená literatura
 • MURPHY, R. English Grammar in Use 3rd Edition with Answers. Cambridge University Press, 2004. ISBN 978-0-52153289-1. info
 • OXENDEN, C. New English File - Pre-intermediate Student´s Book. Oxford University Press, 2004. ISBN 978-0-19-451909-0. info
 • OXENDEN, C. New English File -Pre-intermediate Workbook. Oxford University Press, 2004. ISBN 978-0-19-451804-8. info
Informace učitele
Docházka: u studentů přihlášených na výuku 50%.
Závěrečný test (min. 70%).
Ústní zkoušení - ve zkouškovém období, 2 části:
1. prezentace před skupinou studentů, následná diskuse
2. diskuse nad jedním z témat obsažených v učebnici - (v ZS: pouze kombinovaní studenti, v LS: ústní zkouška založená na zkouškových okruzích - všichni studenti)
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2018.