XP_UMM Podnikání

Moravská vysoká škola Olomouc
léto 2017
Rozsah
0/3/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Mgr. Ladislav Chvátal, Ph.D. (cvičící)
Ing. Lucie Meixnerová, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Petr Novák, Ph.D. (cvičící)
MUDr. RNDr. Ing. Miroslav Rössler, CSc., MBA (cvičící)
Ing. Zuzana Stefanovová, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Mgr. Ladislav Chvátal, Ph.D.
Moravská vysoká škola Olomouc
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními aspekty podnikání s důrazem na specifiku malého a středního podnikání a rozvíjet znalosti a dovednosti studentů vedoucí k praktické aplikaci získaných poznatků v rámci projektu založení a řízení vlastní firmy. Po absolvování předmětu bude student schopen analyzovat podnikatelské prostředí v ČR a v regionu, identifikovat perspektivní podnikatelské příležitosti, sestavit podnikatelský záměr a plán, rozhodnout o výběru právní formy podnikání, realizovat proces založení firmy, manažersky řídit firmu a zvládat základní procesy strategického, finančního, obchodního a marketingového řízení firmy.
Osnova
 • Obsah:
  Osnova předmětu:
  1. Úvod do podnikání: "Entrepreneur, to be or not to be - that is the question!" (cashflow kvadrant, předpoklady podnikatelského úspěchu, osobnost podnikatele, podnikatelské kompetence)
  2. Podnikatelský nápad I. (metoda "šílených nápadů" prof. Součka)
  3. Podnikatelský nápad II. (generace podnikatelských nápadů, jejich formalizace)
  4. Podnikatelský záměr I. (metoda Lean Canvas)
  5. Podnikatelský záměr II. (metoda Supertabulky prof. Součka)
  6. Zákazníci, výzkum poptávky, průzkum trhu (druhy typologií zákazníků, kvantifikace dostupné poptávky, metody průzkumu trhu)
  7. Podnikatelský plán (druhy účelů, struktur a významů)
  8. Zakladatelský rozpočet
  9. Zdroje financování podnikatelské činnosti
  10. Obchodní a marketingové činnosti: Marketingový plán a online marketingové nástroje
  11. Malé a střední podniky (místo a funkce MSP v ekonomice, podpora MSP, informační portály pro podnikatele)
  12. Regionální aspekty MSP v podnikání (podnikání v EU a mimo EU, konkurenceschopnost regionu)
Literatura
  povinná literatura
 • SOUČEK, Z. START UP. Od nápadu k efektu. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc. ISBN 978-80-7455-053-9. 2016. info
 • RIES, E. Lean startup: jak budovat úspěšný byznys na základě neustálé inovace. Praha: Bizbooks. ISBN 978-80-265-0389-7. 2015. info
 • OSTERWALDER, A. a Y. PIGNEUR. Tvorba Business Modelů. Brno: BizBooks. ISBN 978-80-265-0425-2. 2015. info
 • Guillebeau, Ch. Startup za pakatel. Praha: Jan Melvil Publishing. ISBN 978-80-87270-59-2. 2013. info
 • VEBER, J., SRPOVÁ, J. a kol. Podnikání malé a střední firmy. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-4520-6. 2012. info
 • SRPOVÁ, J., SVOBODOVÁ, I., SKOPAL, P., ORLÍK, T. Podnikatelský plán a strategie. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-4103-1. 2011. info
 • LUKEŠ, M., NOVÝ, I. a kol. Psychologie podnikání. Osobnost podnikatele a rozvoj podnikatelských dovedností. 1.vyd. Praha: Management Press. ISBN 80-7261-125-9. 2005. info
Informace učitele
Zápočet: aktivní účast na cvičeních, seminární práce, zápočtový test.
Zkouška: zkouška, zpracování a obhajoba projektu založení firmy.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2018, léto 2019, léto 2020.