YPRK1_KPP Propedeutika pro praxi 1

Moravská vysoká škola Olomouc
léto 2015
Rozsah
2/0/0. Přednáška 2 HOD/SEM. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Marie Dohnalová (přednášející)
Mgr. Martin Fink (přednášející)
Garance
Moravská vysoká škola Olomouc
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Poznávání firemního prostředí z pohledu absolvovaných disciplín. Aplikace stávajících a získávaných znalostí a dovedností ve firemní praxi a vlastní pracovní činnosti studenta. Rozvoj praktických přístupů studenta. Práce studenta s firemní dokumentací. Popis firemního prostředí/pracoviště s využitím poznatků ze studovaných disciplín. Základní struktura firmy, její základní charakteristiky a analýzy, popis firmy. Aplikace stávajících a získávaných znalostí a dovedností v praxi a vlastní pracovní činnosti studenta. Zapojení studentů kombinované formy do zajištění a realizace odborných aktivit studentů prezenčního studia
Osnova
  • Tutoriál = seznámení s předmětem; zadání seminárních prací; firma a její základní charakteristiky, úvod do analýzy SWOT a PEST, nácvik analýzy SWOT a PEST.
    Samostudium a aplikace teorie v praxi - poznávání firemního prostředí z pohledu absolvovaných disciplín, aplikace stávajících a získávaných znalostí a dovedností v praxi a vlastní pracovní činnosti studenta, práce s firemní dokumentací.
    Získání podkladů pro zpracování písemné odborné práce o firmě a její zpracování, zpracování případové studie.
    Podle možností studenta nabídka, zajištění, popř. realizace odborné aktivity studenta prezenčního studia.
Literatura
    doporučená literatura
  • Základní literatura z profilových předmětů studijního oboru (např. management, ekonomie, právo apod.). info
Informace učitele
Zápočet (dle varianty A/B/C):
A/
1. Zpracování a odevzdání odborné písemné práce I.
2. Zpracování a odevzdání odborné písemné práce II.
3. Zpracování a odevzdání individuální písemné práce.
B/
1. Nabídka aktivity pro studenta prezenčního studia MVŠO, (ale její nerealizování vinou MVŠO).
2. Zpracování a odevzdání odborné písemné práce II.
3. Zpracování a odevzdání individuální písemné práce.
C/
1. Nabídka a realizace aktivity pro studenta prezenčního studia.
2. Zpracování a odevzdání individuální písemné práce.
Typy aktivit varianty B/ a C/:
a. Odborná praxe (včetně zajištění mentoringu).
b. Návrh na zlepšení v organizaci.
c. CSR aktivita.
d. Vyhledání problému v organizaci.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2006, léto 2008, léto 2009, léto 2010, léto 2011, léto 2012, léto 2013, léto 2014, léto 2016.