XN1_KAL Němčina 1

Moravská vysoká škola Olomouc
léto 2014
Rozsah
0/2/0. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Michal Kluka (cvičící)
Mgr. Jitka Lidaříková (cvičící)
Garance
Mgr. Jitka Lidaříková
Moravská vysoká škola Olomouc
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětů je zdokonalení studentů v německém jazyce.
Osnova
 • 1. Představování. Ověřování úrovně jazykových znalostí. Seznámení s náplní a formou výuky a studijní literaturou.
  2. Poznámky k výslovnosti. Člen. Osobní zájmena v 1. pádě. Časování pravidelných sloves v přítomném čase. Vykání. Konverzace: Familie
  3. Časování slovesa sein v přítomném čase. Pořádek slov v oznamovací větě. Pořádek slov v tázací větě. Konverzace: Charakteristik
  4. Silné skloňování podstatných jmen se členem určitým a neurčitým v jednotném čísle. Vynechávání členu u podstatných jmen. Konverzace: Essen
  5. Časování slovesa haben v přítomném čase. Zápor (nein, nicht, kein). Přídavné jméno v přísudku. Základní číslovky. Konverzace: Tafeln
  6. Rozkazovací způsob pravidelných sloves a slovesa sein. Předložky se 3. pádem. Předložky se 4. pádem. Skloňování osobních zájmen. Konverzace: Wohnen
  7. Pořadí předmětů v německé větě. Přivlastňovací zájmena a jejich skloňování v jednotném čísle. Vyjadřování českého svůj. Skloňování tázacích zájmen wer a was. Vazba es gibt. Konverzace: Einrichtung
  8. Množné číslo podstatných jmen. Skloňování podstatných jmen v množném čísle. Časování silných (nepravidelných) sloves v přítomném čase. Konverzace: Einkaufen
  9. Rozkazovací způsob sloves se změnou kmenové samohlásky. Označení míry, hmotnosti a množství po číslovkách. Určování času. Nepřímý pořádek slov ve větě oznamovací. Konverzace: Bekleidung und Mode
  10. Slabé skloňování podstatných jmen v jednotném a množném čísle. Předložky se 3. a 4. pádem. Slovesa stehen-stellen, liegen-legen. Konverzace: Tagesablauf
  11. Skloňování zájmena dieser. Skloňování zájmena jeder (alle). Doch v odpovědi na zápornou otázku. Záporná předpona un-. Konverzace: Alltag vs. Traumtag
  12. Shrnutí učiva. Opakování a upevňování obtížných gramatických jevů.
  13. Zápočet
Literatura
  povinná literatura
 • Studijní materiály distribuované během výuky vyučující. info
 • NAVRÁTILOVÁ, H. Němčina - Maturitní témata. Petra Veselá, 2007. ISBN 978-80-86873-06-0. info
  doporučená literatura
 • JUSTOVÁ, H. Wir üben deutsche Grammatik. Fragment, 2009. ISBN 80-7200-422-0. info
 • KEPRTOVÁ, M. Německo-český tematický slovník. Olomouc, 2005. ISBN 80-7182-192-6. info
 • DUSILOVÁ, D. Sprechen Sie Deutsch? Polyglot, 2000. ISBN 978-80-86195-17-9. info
Informace učitele
Zápočet: Znalost gramatiky na úrovni lekcí 1-6 učebnice Sprechen Sie Deutsch?, komunikativní vyjadřovací schopnosti v rámci vytčených konverzačních okruhů.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2008, léto 2009, léto 2010, léto 2011, léto 2012, léto 2013, léto 2015.