YSPR_USPV Společenský protokol

Moravská vysoká škola Olomouc
léto 2013
Rozsah
3/0/0. Přednáška 3 HOD/SEM. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Dana Bernardová, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Dana Bernardová, Ph.D.
Moravská vysoká škola Olomouc - Moravská vysoká škola Olomouc
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět se zabývá základními východisky společenského chování a charakteristikou základních norem jednání a chování, seznamuje studenty s jednotlivými oblastmi etikety, dále potom se specifickými znaky jednání jednotlivých zemí Evropské unie a dalšími zeměmi světa. V této části budou v rámci seminářů realizovány "work shopy" s cílem rozvinutí vlastního dovednostního potenciálu v oblasti společenského chování. Studenti budou rovněž seznámeni s elementárními základy diplomatického protokolu
Osnova
 • Osnova přednášek:
  1. Společenská komunikace a etiketa (verbální a neverbální prostředky komunikace, evropské souvislosti a kontrasty)
  2. Osobnost, první dojem a osobní image
  3. Etiketa v praxi
  " Společenská hierarchie a významnost aneb prosím, máte přednost
  " Seznámení a přestavování aneb dobrý den, jmenuji se..
  " Kdy sedět a kdy vstát aneb projevuji vám úctu
  " Oslovování a titulování aneb paní?pane?dámy a pánové..
  " Používání vizitek aneb velké možnosti na malém formátu
  " Přijímání zahraničních hostů aneb jak zorganizovat návštěvu
  " Tlumočení a tlumočníci aneb jazyková babylonská věž
  " Jednání se zahraničním partnerem aneb efektivně k jádru věci
  " Zasedací pořádek aneb kam si mám sednout
  " Zasílání a přijímání pozvánek aneb dostali jsme pozvánku..
  " Společenské akce a příležitosti aneb kam to vlastně mám jít
  " Etiketa darování aneb umění dárek předávat a přijímat
  " Pozvání do restaurace aneb muž a žena v restauraci
  " Profesionální oblékání aneb šaty dělají člověka
  " Pravidla stolování aneb mezi lžící, vidličkou a nožem
  " Veřejná osoba a média aneb jak vycházet s novináři
  4. Otevřený svět aneb jak se chovat v různých kulturách
  5. Základy diplomatického protokolu
Literatura
  povinná literatura
 • RÝZNAR, L. Společenská diplomacie. Praha, 2007. info
 • RÝZNAR, L. Rozmanitosti EU: 25 tváří Evropy. 1. vyd. Praha: Svoboda Servis, 2006. ISBN 80-86320-47-2. info
 • RÝZNAR, L. Společenský Evropan aneb Etika v zemích Evropské Unie. 1. vyd. Kunovice, Evropský polytechnický institut, 2005. ISBN 80-7314-076-4. info
 • ŠPAČEK, L. Velká kniha etikety. Praha: Mladá Fronta, 2005. ISBN 80-204-1333-2. info
 • GULLOVÁ, S., MÜLLEROVÁ, F., ŠRONĚK, I. Společenský styk, obchodní a diplomatický protokol. 2. přepr. vyd. Praha: Oeconomica, 2004. ISBN 80-245-0664-5. info
 • FELTHAM, R. G. Diplomatic Handbook. London: A.W.Longman Ltd., 2003. info
 • PERNAL, E. Savoir-vivre na obchodních cestách. 1. vyd. Praha: Ekopres, 2003. ISBN 80-86119-59-9. info
 • SMEJKAL, V., BACHRACHOVÁ, H. Lexikon společenského chování. 3 vyd. Praha: Grada Publishing, 2002. ISBN 80-247-0209-6. info
 • BYSTRICKÝ, Ľ. Základy diplomacie. 1. vyd. Bratislava: Dilema, 2000. ISBN 8096802992. info
 • MOLE, J. Jiný kraj, jiný mrav. 1. vyd. Praha: Management Press, 1995. ISBN 80-85603-86-1. info
 • NOVÝ, I. A kol. Interkulturální management. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1994. ISBN 80-7169-260-3. info
Informace učitele
Požadavky na ukončení:
Zápočet:
zápočet na základě zpracování seminární práce na zadané téma týkající se daného předmětu a její prezentace formou veřejného vystoupení před kolektivem s jeho zpětnou vazbou.
Požadavky na ukončení:
shodné jako pro ostatní formy studia
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2012.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.mvso.cz/predmet/mvso/leto2013/YSPR_USPV