YSOO2_USPV Společenská odpovědnost organizací 2 - management projektů

Moravská vysoká škola Olomouc
léto 2013
Rozsah
4/0/0. Přednáška 4 HOD/SEM. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Dana Bernardová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Mgr. Ladislav Chvátal, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Martin Zielina (přednášející)
Garance
PhDr. Dana Bernardová, Ph.D.
Moravská vysoká škola Olomouc
Předpoklady
YSOO1_USPV Společenská odpovědnost organi && ( XSOO1_USPV Společenská odpovědnost organi || YSOO1_USPV Společenská odpovědnost organi )
Společenská odpovědnost organizací 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Zpracovat a realizovat projekt společensky odpovědné akce pod vedením supervizora. Studenti aplikují získané poznatky do vlastní praxe, vstoupí do bezprostředního kontaktu s reálným prostředím a budou moci konfrontovat své hodnoty a postoje s okolním prostředím. Prostřednictvím učení se z vlastních zkušeností, poznají proces uplatnění vlastního odpovědného záměru v podobě projektu u firemního partnera, poznají úskalí týmové komunikace a spolupráce, prostřednictvím supervizora budou procvičovat variantní řešení a hledání optimální cesty řešení situace.
Osnova
 • Osnova cvičení (skupinové konzultace u supervizora):
  1. Zpracování podrobného projektu CSR aktivity.
  2. Vytvoření realizačních týmů pro jednotlivé aktivity.
  3. Vyhledání partnerů a jednání s firemními partnery.
  4. Organizace práce v jednotlivých týmech.
  5. Zajištění monitorovacích ukazatelů úspěšnosti aktivity.
  6. Samotná realizace aktivity.
  7. Vyhodnocení a zveřejnění aktivity.
  8. Zpracování závěrečné práce.
  9. Obhajoba realizovaného projektu.
Literatura
  povinná literatura
 • CSR fórum. Časopis o společenské odpovědnosti firem. 2010. ISBN 0862-9315. info
 • STEINEROVÁ, M. Koncept CSR v praxi. Průvodce odpovědným podnikáním [online]. Praha: Business Leaders Forum, 2008. info
 • PETŘÍKOVÁ, R. a kol. Společenská odpovědnost organizací. Ostrava: DTO CZ, 2008. ISBN 978-80-02-02099-8. info
 • PUTNOVÁ, A.; SEKNIČKA, P. Etické řízení ve firmě: nástroje a metody: etický a sociální audit. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1621-3. info
 • Napříč společenskou odpovědností firem. Kladno: AISIS, 2005. ISBN 80-239-6111-X. info
 • TRNKOVÁ, J. Společenská odpovědnost firem: kompletní průvodce tématem a závěry z průzkumů v ČR [online]. Praha: Business Leaders Forum, 2004. info
  doporučená literatura
 • Corporate Social Responsibility. Harvard Business School [online]. info
 • CRANE, A. a kol. The Oxford Handbook of Corporate Social Responsibility. Oxford University Press, 2008. ISBN 978-0-19-957394-3. info
 • DYTRT, Z. Dobré jméno firmy. Praha: Alfa-Publishing, 2006. ISBN 80-86851-45-1. info
 • Business Leaders Forum. Společenská odpovědnost firem [online]. Praha: Business Leaders Forum, 2006. info
Informace učitele
Požadavky na ukončení:
Zkouška:
dle jasného zadání pravidel a podmínek pro průběh výuky i absolvování předmětu - přidělení známky celému týmu realizátorů:
a. kvalita zpracování projektu - dle parametrů konceptu CSR,
b. komunikace a zapojení celého týmu realizátorů,
c. získání firemních partnerů pro projekt,
d. provedení akce,
e. zúročení výsledků akce pro širší veřejnost,
f. kvalita zpracování závěrečné zprávy,
g. kvalita prezentace a obhajoby projektu.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.mvso.cz/predmet/mvso/leto2013/YSOO2_USPV