YPIT2_UIF Provoz informačních technologií 2

Moravská vysoká škola Olomouc
léto 2013
Rozsah
4/0/0. Přednáška 4 HOD/SEM. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Jan Lavrinčík, DiS., Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Jan Lavrinčík, DiS., Ph.D.
Moravská vysoká škola Olomouc - Moravská vysoká škola Olomouc
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět se zaměřuje na vytvářená znalostí a dovedností v oblasti správy informačních systémů se zaměřením na operační systémy a tvorby pokročilých marketingových video materiálů. Studenti se seznamují se základními principy vytváření, zpracování a prezentování grafických a textových informací. Pracují s prezentačním programem, který používají pro vytváření, úpravu a publikování různých typů prezentací. Seznamují se s jednotlivými částmi tohoto softwarového prostředí a ihned aplikují získané znalosti a dovednosti. Dále se seznamují s problematikou tvorby a užití multimediálních médií, použitím disků CD, DVD, VCD. Pracují s videostřižnou Pinnacle studio.
Osnova
 • Tutoriál 1
  1. Úvod do kurzu. Příprava pracovního prostředí a uživatelských účtů studentů.
  2. Virtuální počítač Virtual PC. Příprava počítače, BIOS.
  3. Instalace Windows 7 z DVD. Příprava pevného disku k instalaci systému.
  4. Základní konfigurace prostředí Windows: uživatelské rozhraní, zobrazení, nabídka start, síťové rozhraní, ovladače zařízení, práva přístupu k disku a souborům.
  5. Správa uživatelů ve Windows. Přidání uživatele, zrušení uživatele, nastavení práv.
  6. Zabezpečení Windows. Centrum zabezpečení. Automatické aktualizace. Brána firewall. Ochrana před škodlivým softwarem.
  7. Ovládací panely a pokročilé možnosti konfigurace systému.
  8. Ovládací panely a pokročilé možnosti konfigurace systému (dokončení).
  9. Internet Information Services. Konfigurace služby www a ftp serveru.
  10. Služby operačního systému. Monitorování služeb a sledování logů. Další síťové funkce a služby. Programy ping, tracen, ipconfig, nslookup, route.
  Tutoriál 2
  11. Pinnacle studio 10
  - uživatelské rozhraní aplikace,
  - režimy práce s videozáznamem,
  - digitalizace obrazových dat.
  12. Editace pořízeného videozáznamu
  - stříhání a spojování částí záznamů,
  - vkládaní a editace titulků,
  - vkládání zvukového doprovodu,
  - synchronizace jednotlivých složek videozáznamu.
  13. Export upraveného záznamu
  - vytvoření stremu a použití vhodného kodeku,
  - videozáznam avi,
  - videozáznam mpeg,
  - videozáznam pro web,
  - optimalizace datového proudu.
Literatura
  povinná literatura
 • GÁLA, L. - POUR, J. - TOMAN, P. Podniková informatika: počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi, technologie informačních systémů, řízení a rozvoj podnikové informatiky. Praha: Grada. ISBN 80-247-1278-4. info
 • RATHBONE, A. Windows 7 for Dummies. 2009. ISBN 9780470497432. info
 • BOTT, E. Windows 7 Inside Out. Microsoft Press, 2009. ISBN 9780735626652. info
 • POGUE, D. Windows 7: The Missing Manual. Pogue Press, 2009. ISBN 0596806396. info
 • KALETA, E. Informační technologie : správa počítačových sítí. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2008. ISBN 978-80-86946-61-0. info
 • SZOR, P. Počítačové viry : analýza útoku a obrana. 1. vyd. Brno: Zoner Press, 2006. ISBN 80-86815-04-8. info
 • MYSLÍN, J. Digitální video v praxi a jeho zpracování v prostředí Pinnacle studio. Kralice na Hané: Computer Media, 2005. ISBN 80-86686-42-6. info
 • KLEMENT, M. Microsoft Windows XP a Microsoft Office XP. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. ISBN 80-244-1081-8. info
 • MAGERA, I. MS PowerPoint 2003. Brno: CP Books, 2005. ISBN 80-251-0398-6. info
 • PECINOVSKY, J. Pinnacle Studio 9 : tipy, triky a postupy. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-1199-0. info
 • SOPER, E. M. Průvodce úplného začátečníka pro malé počítačové sítě. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-1391-8. info
 • CHROMÝ, J. - SOBEK, M. Multimedia - hardware pro mediální a marketingové komunikace. 1. vyd. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, 2004. ISBN 80-86578-40-2. info
 • HORNÝ, S. Vizuální komunikace firem. 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2004. ISBN 80-245-0762-5. info
 • ŠARMAN, A. Počítačová grafika I.: průvodce studiem. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerz, 2003. ISBN 80-248-0292-9. info
 • LEWIS, CH. Multimédia. 1. vyd. Praha: Vydavatelství Ikar, 1998. ISBN 80-7202-287-3. info
 • DOLANSKÝ, V., MÁDLOVÁ, D. Informatika a rozhodování v podnikání. Praha: Průmyslové vydavatelství a nakladatelství, 1991. ISBN 80-900127-6-0. info
  doporučená literatura
 • MATYÁŠ, V., KRHOVJÁK J. A KOL. Autorizace elektronických transakcí a autentizace dat i uživatelů : příručka managera . 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. ISBN 978-80-210-4556-9. info
 • PECINOVSKÝ, J. Pinnacle Studio 10 : praktický průvodce. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1778-6. info
 • SOJKA, E. Počítačová grafika II: průvodce studiem. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerz, 2003. ISBN 80-248-0293-7. info
 • KLEMENT, M. Výpočetní technika - software a hardware. 1. vyd. Olomouc: Unvierzita Palackého, 2002. ISBN 80-244-4012-6. info
Informace učitele
Požadavky na ukončení:
Požadavky pro udělení zápočtu:
- Aktivní práce na tutoriálech
Podmínky pro studenty s individuálním studijním plánem:
Shodné jako pro ostatní formy studia
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2007, léto 2008, léto 2009, léto 2010, léto 2011, léto 2012.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.mvso.cz/predmet/mvso/leto2013/YPIT2_UIF