YPIS2_UIF Podnikové informační systémy 2

Moravská vysoká škola Olomouc
léto 2013
Rozsah
6/0/0. Přednáška 6 HOD/SEM. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Mgr. Zdeňka Krišová, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Mgr. Zdeňka Krišová, Ph.D.
Moravská vysoká škola Olomouc
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na způsoby použití a využití softwarových aplikací spolupracujících s databázemi, s přesahem do ekonomické sféry. Studenti tedy budou postupně seznamování se strukturou a uspořádáním databázových systémů a možnostmi vyhledávání informací. Dále pak s jednotlivými softwarovými produkty umožňující vytváření, úpravu a distribuci databázových systémů. Primárně se budeme zaměřovat na využití databázových systémů v podnikové sféře s přímou vazbou na jejich vizualizaci. Databázové systémy a jejich provoz. typy a členění databázových systémů (pro relační databáze, pro pořadové databáze.,Typy databází a jejich struktura. Softwarové nástroje pro vývoj a úpravu databází. Dotazovací jazyky SQL, LISP. Aplikační software pro vývoj databází. MS Access a jeho použití. Nástavby databázových systémů, Účetní a skladové systémy postavené na databázích, Implementace databázových aplikací platformy Windows a jejich údržba.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2007, léto 2008, léto 2009, léto 2010, léto 2011, léto 2012.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.mvso.cz/predmet/mvso/leto2013/YPIS2_UIF