YFU1_UEK Finanční účetnicví 1

Moravská vysoká škola Olomouc
léto 2013
Rozsah
8/0/0. Přednáška 8 HOD/SEM. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Michal Menšík, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Michal Menšík, Ph.D.
Moravská vysoká škola Olomouc
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Absolvent předmětu finanční účetnictví 1 je schopen porozumět účetní informaci v základní podobě účetní závěrky (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, výkaz CF, výkaz o změnách vlastního kapitálu, příloha), rozumí, jakým způsobem, s využitím jakých předpokladů a principů, metodických prvků a nástrojů účetní informace vzniká, jaké jsou výhody a nevýhody účetní informace a je schopen je používat pro základní rozhodovací úlohy. Absolvent chápe vazby mezi účetními výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, výkaz CF, výkaz o změnách vlastního kapitálu) a zná informační potřeby uživatelů účetních informací. Předmět seznamuje studenty se základními rozhodovacími úlohami uživatelů účetních informací, prezentuje všeobecně přijímané účetní zásady (GAAP), uvádí do problematiky účetní soustavy, základních metodických prvků v účetnictví, buduje znalost a uživatelské kompetence ve vazbě rozvaha - výsledovka - Cash Flow - výkaz o změnách vlastního kapitálu.
Osnova
 • 1. Uživatelé a jejich rozhodovací úlohy, historický kontext účetnictví
  2. Základní stavební prvky rozvahy, rozvahové účetnictví
  3. Základní stavební prvky výsledovky, vazba na rozvahu
  4. Účetní zobrazení podnikatelské činnosti (obchodní firma, služby, výroba)
  5. Cash Flow
  6. Základní metodické prvky účetnictví (podvojnost, souvztažnost, oceňování, inventarizace)
  7. Uzávěrka a uzávěrkové operace
  8. Závěrka
  9. Výkaz o změnách vlastního kapitálu
  10. Konsolidace
  11. Všeobecně přijímané účetní zásady (GAAP)
Literatura
  povinná literatura
 • KOVANICOVÁ, D. Abeceda účetních znalostí pro každého. Praha: Bova Polygon, 2012. ISBN 978-80-7273-169-5. info
 • HERZÁNOVÁ, R., KRAJŇÁK, M. Finanční účetnictví 1. Olomouc: MVŠO, 2012. ISBN 978-80-7455-033-1. info
 • ROUBÍČKOVÁ, J. Sbírka příkladů z účetnictví 1. Praha: Oeconomica, 2012. ISBN 978-80-245-1890-9. info
 • MLÁDEK, R. Postupy účtování podle IFRS. Praha: Leges, 2009. ISBN 978-80-87212-13-4. info
  doporučená literatura
 • SEDLÁČEK, J. Účetnictví pro manažery. Praha: Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-1195-8. info
 • SEDLÁČEK, J. a kol. Základy finančního účetnictví. Praha: Ekopress, 2005. ISBN 80-86119-95-5. info
 • KOVANICOVÁ, D. Jak porozumět světovým, evropským, českým účetním výkazům. Praha: Bova Polygon, 2004. ISBN 80-7273-095-9. info
Informace učitele
Účast na tutoriálu
Písemná zkouška
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2010, zima 2011, léto 2012, léto 2014, léto 2015, léto 2016.