YEK_UEK Ekonomie (příprava na SZZ)

Moravská vysoká škola Olomouc
léto 2013
Rozsah
12/0/0. Přednáška 12 HOD/SEM. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Veronika Mazalová, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Richard Pospíšil, Ph.D. (přednášející)
Ing. Jolana Skaličková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Richard Pospíšil, Ph.D.
Moravská vysoká škola Olomouc
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je připravit studenty na SZZk z ekonomie. Podstatou je zopakovat základní tržní kategorie a principy chování jednotlivých tržních subjektů na dílčích trzích, určení rovnováhy na trhu výrobků a služeb, na trhu výrobních faktorů, na trhu peněz, stejně jako nalezení optima pro racionální tržní chování jednotlivců, domácností a firem. Předmět obsahuje zopakování základních vztahů mezi trhy výrobků, služeb, práce a aktiv dané ekonomiky. Interaktivní metodikou vysvětluje ovlivnění spotřeby, investic, míry inflace a nezaměstnanosti, měření výstupu ekonomiky a jeho dlouhodobého růstu, problematiku hospodářského cyklu, fiskální a monetární politiku a ekonomické problémy současné doby.
Osnova
 • 1. Chování spotřebitele a formování poptávky. Indiferenční křivka preference a optimum, mezní užitek.
  2. Poptávka spotřebitele. Celkový užitek, komplementy a substituty, elasticita poptávky, substituční a důchodový efekt.
  3. Chování firmy a tržní struktury. Náklady, výdaje firmy, příjmy firmy, dokonalá konkurence.
  4. Chování firmy v prostředí nedokonalé konkurence. Deformace křivek nabídky a poptávky působením nedokonalé konkurence.
  5. Chování firmy v podmínkách monopolu, oligopolu, alternativní cíle firmy.
  6. Trhy výrobních faktorů, trh práce. Poptávka po práci, nabídka práce, funkce úřadů práce.
  7. Rovnováha a efektivnost. Tržní selhání, externality.
  8. Měření ekonomiky. Globální makroekonomické agregáty. HDP, HNP, ČDP, ČNP, NEW, metody měření ekonomiky.
  9. Tržní mechanismus. Agregátní poptávka a nabídka.
  10. Hospodářský cyklus. Vnější a vnitřní hospodářská nestabilita. Nezaměstnanost a její formy, Inflace a její formy.
  11. Hospodářská politika státu. Formy hospodářské politiky, účinnost hospodářské politiky, magické n-úhelníky. Přímé a nepřímé nástroje hospodářské politiky. Fiskální politika. Peníze a monetární politika.
  12. Mezinárodní obchod a směna, ekonomická integrace. (měnový kurz a jeho determinanty, platební bilance, zahraniční dluh, mezinárodní společenství, integrace a její aspekty).
Literatura
  povinná literatura
 • HOLMAN, R. Makroekonomie. Praha: C. H. Beck, 2010. info
 • MACÁKOVÁ, L. a kol. Mikroekonomie - základní kurs. Praha: Melandrium Slaný, 2010. ISBN 978-80-86175-70-6. info
 • SAMUELSON, P. A., NORDHAUS, W. D. Ekonomie. Praha: NS Svoboda, 2008. ISBN 978-80-205-0590-3. info
 • HOLMAN, R. Ekonomie. Praha: C. H. Beck, 2007. ISBN 978-80-7400-006-5. info
 • HOLMAN, R. Mikroekonomie - středně pokročilý kurz. Praha: C.H. Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-862-0. info
 • POŠTA, V., SIRŮČEK, P. Makroekonomie. Základní kurz. Cvičebnice. Slaný: Melandrium, 2006. ISBN 80-86175-46-4. info
 • BLAŽEK, J. Základy ekonomie. Brno: Masarykova Univerzita, 2004. info
 • MANKIW, G. N. Zásady ekonomie. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-891-1. info
  doporučená literatura
 • JUREČKA, V. a kol. Mikroekonomie. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3259-6. info
 • TULEJA, P., NEZVAL, P., MAJEROVÁ, I. Základy mikroekonomie (Učebnice pro ekonomické a obchodně podnikatelské fakulty). Brno: CP Books, 2005. ISBN 80-251-0603-9. info
Informace učitele
- 80% účast na seminářích
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2010, zima 2010, léto 2012, léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020.