YBS2_KPP Management vodárenství a rozvodných sítí VaK

Moravská vysoká škola Olomouc
léto 2013
Rozsah
8/0/0. Přednáška 8 HOD/SEM. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Ing. Jaroslav Váňa (přednášející)
Garance
Ing. Jaroslav Váňa
Moravská vysoká škola Olomouc - Moravská vysoká škola Olomouc
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Vodovodní sítě V kapitole potřeba vody bude probrán výpočet potřeby vody pro obyvatelstvo, zemědělství, průmysl a stanovení potřeby požární vody. V části Doprava a rozvod vody bude provedeno seznámení s rozdělením vodovodů a s výpočtem větevné a okruhové vodovodní sítě. Dále budou probrány jednotlivé trubní materiály a tvarovky. V části armatury na vodovodním potrubí budou probrány armatury uzavírací, armatury odběrné a ostatní. Dále budou uvedeny objekty na vodovodních sítích, zejména armaturní šachty, podchody pod vodoteči, komunikací a železnicí, přerušovací komory a zajištění lomů potrubí.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2008, léto 2009, léto 2010, léto 2011, léto 2012, léto 2014, léto 2015.