YAVS_UEK Audit ve veřejném sektoru

Moravská vysoká škola Olomouc
léto 2013
Rozsah
4/0/0. Přednáška 4 HOD/SEM. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Bc. Petr Bačík, Ph.D. (přednášející)
Ing. Michal Menšík, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Michal Menšík, Ph.D.
Moravská vysoká škola Olomouc - Moravská vysoká škola Olomouc
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na seznámení studujících s celkovou problematikou vnitřního i vnějšího auditu s procvičováním postupů, hodnocení výsledků a rozbory. Studující získají poznatky o podstatě auditu, jeho funkcích, právním postavení auditorů v ČR, odpovědností auditora i základních auditorských postupech. Cvičení slouží k ověřování poznatků a nácviku dovedností při získávání, analýze a hodnocení údajů.
Osnova
 • 1. Vymezení veřejného a neziskového sektoru
  - funkce a vymezení veřejného sektoru
  - veřejný a neziskový sektor ve struktuře národního hospodářství
  - tržní selhání
  2. Veřejné rozpočty
  - vznik veřejného sektoru
  - velikost a měření veřejného sektoru
  - veřejné rozpočty - funkce a členění
  3. Audit
  - podstata, cíl a smysl auditu
  - členění auditů a jejich charakteristika
  - funkce a právní úprava
  4. Auditor
  - postavení auditora
  - kvalifikace
  - nezávislost auditora
  5. Proces auditu
  - plánování auditorského přístupu
  - auditorský spis
  6. Výstup auditu
  - výrok
  - zpráva
  - ostatní auditorské činnosti
  7. Nejvyšší kontrolní úřad
  - postavení úřadu
  - funkce úřadu
  - činnost úřadu
  8. Audit obcí a krajů
  - význam auditu obcí a krajů
  - funkce a náležitosti auditu obcí a krajů
  - provádění auditu
  9. Příklady auditu z praxe.
  10. Příklady auditu z praxe
Literatura
  povinná literatura
 • Zákon č. 93/2009 Sb. o auditorech, ve znění pozdějších předpisů. info
 • MILLEROVÁ, L. Auditting pro manažery aneb proč a jak se ověřuje účetní závěrka. Praha: ASPI, a.s., 2007. ISBN 978-80-7357-308-9. info
 • KRÁLÍČEK, V., ROUBÍČKOVÁ, J. Případové studie z audittingu. Praha: VŠE, 2006. ISBN 80-245-1090-1. info
 • SEDLÁČEK, J. Auditting. Brno: Masarykova univerzita, 2001. info
 • FLORIÁN, Z. Jak porozumět pojmu audit. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2001. info
 • FLORIÁN, Z. Účetní auditting. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2001. info
  doporučená literatura
 • TETŘEVOVÁ, L. Veřejná ekonomie. Praha: Professional Publishing, 2008. ISBN 978-80-86946-79-5. info
 • REKTOŘÍK, J., ŠELEŠOVSKÝ, J. Audit obcí, ROPO a neziskových organizací. Brno: Masarykova Univerzita, 1999. info
Informace učitele
Písemný test
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2007, léto 2008, léto 2009, léto 2010, léto 2011, léto 2012, léto 2014, léto 2015, zima 2015, léto 2016, zima 2016, léto 2017, zima 2017, léto 2018.