XIN3_UIF Informatika pro ekonomy 3

Moravská vysoká škola Olomouc
léto 2013
Rozsah
2/1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Mgr. Zdeňka Krišová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Mgr. Zdeňka Krišová, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Mgr. Zdeňka Krišová, Ph.D.
Moravská vysoká škola Olomouc - Moravská vysoká škola Olomouc
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je naučit studenty vytvářet a graficky upravovat odborné texty dle pravidel typografie. Užití pravidel typografie zajistí čtenáři snazší čtení odborných textů a jeho efektivnější vnímání. Předmět se zabývá typografickými možnostmi úpravy dokumentů s přesahem do oblasti ekonomie a managementu. Pro psaný text se postupem času vyvinulo značné množství pravidel, která by měl každý pracovník vytvářející dokumenty znát. Studenti se v průběhu semestru seznámí s písmem, především jeho správným výběrem, použitím a sazbou. Studenti pochopí možné chyby a nejednoznačnosti plynoucí z více možných zápisů stejných sousloví, vět, odstavců textu. Získané znalosti využijí studenti i při zpracovávání seminárních a závěrečných prací.
Osnova
 • 1. Úvod do typografie
  - dějiny typografie
  - význam typografických a estetických pravidel v odborných textech
  - možnosti využití v práci managera a ekonoma
  2. Stavební prvky dokumentu
  - vlastnosti písma
  - vlastnosti odstavce
  - vlastnosti stránky
  - logické členění odborného textu (generování obsahu)
  3. Písmo
  - řez a rodina
  - verzálky, kapitálky, minusky?
  - kresba a konstrukce písma
  - velikost písma
  4. Grafika
  - vektorová grafika
  - bitmapová grafika
  - obtékání obrázků textem
  5. Barevné modely a práce s barvami
  - RGB
  - CMYK
  6. Automatizované postupy při sazbě
  - styly
  - dělení slov
  - nástroje pro údržbu
  - nástroje pro konfiguraci
  7. Využití šablon
  - práce se šablonami
  - tvorba šablon
  8. Typografické úpravy tabulek
  - tvorba tabulek
  - úpravy tabulek
  9. Matematická sazba
  - vzorce matematické, fyzikální, chemické
  - matematické symboly a značky
  - proměnné, konstanty
  10. Aplikace typografických pravidel I.
  - interpunkce
  - čísla
  - exponenty
  - jednotky
  - matematické výrazy
  11. Aplikace typografických pravidel II.
  - seznamy
  - datum
  - čas
  - zvláštní znaky
  - zvýrazňování
  - reference
  12. Řešení praktického úkolů
  - samostatná práce na zadaných úkolech
  Osnova cvičení:
  1. Procvičování matematické sazby
  2. Automatizované úpravy textů
  3. Tvorba šablon a jejich používání
  4. Tvorba stylů a jejich užití při úpravě textů
  5. Procvičování práce se styly, generování obsahu
  6. Uplatňování typografických pravidel na konkrétních příkladech
  7. Grafická úprava tabulek
  8. Vkládání objektů do textu
  9. Citace zdrojů
  10. Úpravy textů dle zadání
  11. Úpravy textů dle zásad typografie
  12. Souhrnný příklad dle zadání
Literatura
  povinná literatura
 • POLÁCH, V. Úvod do typografie a počítačové grafiky. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. ISBN 978-80-244-2063-9. info
 • KOČIČKA, P., BLAŽEK, F. Praktická typografie. 2 vyd. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 80-722-6385-4. info
 • BERAN, V. Typografický manuál. 4. Vyd. Náchod: Vydavatelství Manuál, 2006. ISBN 80-901824-0-2. info
 • PALOVÁ, P., OLCHAVOVÁ, J. Úprava dokumentů. 1. vyd. Orlová: Obchodní akademie Orlová, 2006. ISBN 978-80-87113-58-5. info
  doporučená literatura
 • KOPKA, H. - DALY, P. W. LATEX: podrobný průvodce. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2004. ISBN 80-722-6973-9. info
Informace učitele
Požadavky pro udělení zápočtu:
- 75 % účast na cvičeních nebo vypracování náhradní seminární práce na zadané téma, max. za 1 neúčast navíc,
- vyhotovení seminární práce na zadané téma.
Požadavky pro vykonání zkoušky:
- zápočet,
- prostudování odborné literatury a studentských opor,
- zkouška formou testu, jeho součástí bude typografická úprava textu a vyhledání a odstranění chyb.
Podmínky pro studenty s individuálním studijním plánem:
Shodné jako pro ostatní formy studia.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2008, léto 2009, léto 2010, zima 2010, léto 2011, zima 2011, léto 2012, zima 2012.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.mvso.cz/predmet/mvso/leto2013/XIN3_UIF