XEL2_KAL English Language 2

Moravská vysoká škola Olomouc
léto 2013
Rozsah
0/4/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Maria Baun Starostina, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Bc. Irena Kovačičinová (cvičící)
Jeffrey D Philpot, MBA (cvičící)
Garance
Mgr. Bc. Irena Kovačičinová
Moravská vysoká škola Olomouc
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je navázat na základní znalosti anglického jazyka získané v předešlém semestru a rozvíjet je jak po stránce gramatické tak především po stránce konverzační a dosáhnout tak zvýšení úrovně a znalosti běžného konverzačního anglického jazyka. Dále se také studenti poprvé setkávají a seznamují se základy obchodní angličtiny a to především formou rozvoje slovní zásoby, ale i formou praktického procvičování získané a osvojené slovní zásoby v simulaci situací, ve kterých se mohou v praxi ocitnout. Osnova předmětu: 1. a) Present perfect simple- positive and negative sentence, questions b) Present perfect simple- never, ever, yet, just, already 2. a) Present perfect simple versus past simple b) Practical English: Clothes 3. a) Opposite adjectives b) Comparatives and superlative of regular adjectives 4. a) Comparatives and superlative of irregular adjectives b) Practical English: Describing where you live 5. a) Time expressions: spend time, waste time b) Verbs plus infinitive with to 6. a) Verbs plus infinitive without to b) Verbs followed by ing 7. a) Have to/ do not have to b) Must / must not 8. a) Verbs expressing movement b) Prepositions of movement 9. a) Practical English: At a department store b) Formal e-mail 10. a) Writing to a friend b) First conditional, second conditional 11. a) Practical English: At the pharmacy b) May/ Might, should / should not 12. Zápočet (UNIT 4-6)
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2007, léto 2008, léto 2009, léto 2010, léto 2011, léto 2012.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.mvso.cz/predmet/mvso/leto2013/XEL2_KAL