XA2A2_KAL Angličtina 2 - A2

Moravská vysoká škola Olomouc
léto 2013
Rozsah
0/4/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Maria Baun Starostina, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jakub Hamza (cvičící)
Mgr. Bc. Irena Kovačičinová (cvičící)
Mgr. Jitka Lidaříková (cvičící)
Jeffrey D Philpot, MBA (cvičící)
Mgr. Radek Vašků (cvičící)
Bc. Christopher A. Vigneron (cvičící)
Garance
Mgr. Bc. Irena Kovačičinová
Moravská vysoká škola Olomouc
Předpoklady
Angličtina 1 - A2
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu Angličtina 2 - A2 je obnovení a prohloubení základních znalostí a schopností studentů v používání anglického jazyka a současně též sjednocení znalostí a schopností studentů tak, aby byli připraveni na jejich rozšíření v prostředí obchodní angličtiny.
Osnova
 • Osnova předmětu:
  1. a) Introduction
  b) Verbs plus infinitive with to
  c) Verbs plus infinitive without to
  d) Verbs followed by -ing
  2. a) Have to/ do not have to
  b) Must / must not
  c) Verbs expressing movement and prepositions of movement
  d) At a department store
  3. a) Informal e-mail
  b) Writing to a friend
  c) At the pharmacy
  d) May/ Might, should / should not
  4. a) First conditional
  b) Second conditional
  c) Animals
  5. Revision - vocabulary, grammar, social English, reading and comp. check
  6. a) Present perfect
  b) Present perfect versus past simple
  c) Present perfect - for and since
  d) Describing a building
  7. a) Used to for expressing past
  b) Passive of different tenses
  c) A boat trip
  8. a) Something, anything nothing etc.
  b) Phrasal verbs
  c) Giving your opinion
  d) On the phone
  9. a) Adjectives ending -ed and -ing
  b) Expressing similarities
  c) Health and lifestyle
  10. a) Past perfect
  b) Past perfect versus past simple
  c) Reported speech
  11. a) Say / tell / ask in reported speech
  b) Adverbs: suddenly, immediately etc. in a speech
  c) Retelling a story
  12. Revision - vocabulary, grammar, social English, reading and comp. check
  13. Kolokvium (UNIT 5-9 plus tematické aktivity)
Literatura
  povinná literatura
 • OXENDEN, C. New English File - Pre-intermediate Student´s Book. Oxford University Press, 2004. ISBN 978-0-19-451909-0. info
 • OXEDEN, C. New English File -Pre-intermediate Workbook. Oxford University Press, 2004. ISBN 978-0-19-451804-8. info
  doporučená literatura
 • MURPHY, R. English Grammar in Use 3rd Edition with Answers. Cambridge University Press, 2004. ISBN 978-0-52153289-1. info
 • OXEDEN, C. New English File - Elementary Student´s Book. Oxford University Press, 2004. ISBN 978-0-19-451908-3. info
 • OXEDEN, C. New English File - Elementary Workbook. Oxford University Press, 2004. ISBN 978-0-19-438428-5. info
Informace učitele
Písemná forma - závěrečný a průběžný test: Prověření znalostí slovní zásoby, použitých jazykových obratů a gramatických jevů.
Ústní forma - závěrečný pohovor: Prokázání schopnosti studenta reagovat na situace vycházející z probraných témat a schopnost reagovat na otázky zkoušejícího.
Podmínky pro studenty s individuálním studijním plánem:
Shodné jako pro ostatní formy studia.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016.