YZNS_UIF Znalostní systémy

Moravská vysoká škola Olomouc
léto 2011
Rozsah
0/0/6. Seminář 6 HOD/SEM. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Mgr. Zdeňka Krišová, Ph.D. (cvičící)
Prof. Dr. Miroslav Pokorný (cvičící)
Garance
Prof. Dr. Miroslav Pokorný
Moravská vysoká škola Olomouc
Předpoklady
YTS1_UIF Teorie systémů || YTS2_UIF Teorie systémů 2
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s posláním, principy, funkcí a aplikací znalostních systémů v oblasti ekonomiky a managementu. Přednášky předmětu jsou zaměřeny do oblasti využití moderních metod pro podporu rozhodování, založených na principech nenumerického jazykového modelování. Středem zájmu jsou mentální modely, jejich počítačová reprezentace a praktické využití pro řešení úloh řešení problémů a podpory rozhodování. Učební látka i praktická cvičení jsou orientovány speciálně k využití v oblastech ekonomiky a managementu.
Osnova
 • 1. Pokročilé metody rozhodování v ekonomických disciplínách, umělá inteligence, znalostní technologie
  2. Mentální modely, nekonvenční metody modelování a jejich význam v procesech řešení problémů a rozhodování v podmínkách neurčitosti a nejistoty
  3. Znalosti a problematika jejich počítačové reprezentace
  4. Matematická logika a její místo ve znalostních technologiích
  5. Reprezentace znalostí deklarativního a procedurálního typu
  6. Metody řešení úloh, prohledávání stavového prostoru
  7. Produkční znalostní systémy, pravidlové modely pravděpodobnostní, systém FEL-EXPERT
  8. Fuzzy orientované znalostní systémy, základy fuzzy logiky,
  9. Procedury přibližné dedukce,, zaměření semestrální práce, systém MATLAB
  10. Samoučicí se systémy využívající umělých neuronových sítí
  11. Optimalizace procesu rozhodování s využitím genetických algoritmů
  12. Základy znalostního inženýrství
  13. Shrnutí učiva, příprava závěrečné písemné práce
  V rámci cvičení budou studenti seznámeni s praktickými aplikacemi metod, uvedených v rámci přednášek, v úlohách řešení problémů a rozhodování v oblasti ekonomiky a managementu. Modelování a simulační experimenty budou prováděny ve specializovaných programových prostředích systému MATLAB.
Literatura
  povinná literatura
 • Pokorný M. Znalostní systémy v ekonomice a managementu. MVŠO, Olomouc, 2010. info
 • Mikulecký P. a kol. Znalostní technologie II - Znalostní a expertní systémy. Gaudeamus, 2002. info
 • Berka P. Tvorba znalostních systémů. VŠE, Praha, 1994. info
Informace učitele
Požadavky pro udělení zápočtu:
- 90 % účast na cvičeních
- vyhotovení seminární práce - znalostní systém pro podporu rozhodování podle zadání vlastního tématu
Požadavky pro ukončení předmětu:
- získání zápočtu
- absolvování závěrečného písemného testu
Podmínky pro studenty s individuálním studijním plánem:
Shodné jako pro ostatní formy studia
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2012, zima 2012, léto 2013.