XM2_UEV Matematika 2

Moravská vysoká škola Olomouc
léto 2011
Rozsah
2/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. Vladimíra Mádrová, CSc. (přednášející)
Doc. RNDr. Jiří Zeman, CSc. (přednášející)
RNDr. Vladimíra Mádrová, CSc. (cvičící)
RNDr. Vratislava Mošová, CSc. (cvičící)
Doc. RNDr. Jiří Zeman, CSc. (cvičící)
Garance
Moravská vysoká škola Olomouc
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Reálná funkce dvou reálných proměnných, její limita a spojitost, parciální derivace, totální diferenciál, Taylorova věta. Extrémy lokální, totální a vázané, Lagrangeova metoda. Funkce tří proměnných. Funkce daná implicitně. Číselné řady a jejich konvergence. Funkcionální posloupnosti a řady. Lineární algebra - vektory, matice, determinanty, řešení soustav lineárních rovnic.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2007, léto 2008, léto 2009, léto 2010, léto 2012, léto 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2017.