YS3_KAL Španělština 3

Moravská vysoká škola Olomouc
léto 2010
Rozsah
0/0/1. Seminář 1 HOD/SEM. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Radim Zámec, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Bc. Irena Kovačičinová
Moravská vysoká škola Olomouc
Předpoklady
YS2_KAL Španělština 2
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je zvládnutí základních frází a gramatiky potřebných pro jednoduchou komunikaci ve španělsky mluvících zemích. Žáci si rozšíří slovní zásobu o nová praktická témata (denní režim, oblečení, barvy, horoskopy) a gramatiku (předložkové vazby antes de, después de, slovesná vazba tener que, přítomný čas průběhový, časování dalších nepravidelných sloves), zlepší si schopnost porozumění čteného i mluveného textu.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2009, léto 2011, léto 2012, léto 2013.