YF1_KAL Francouzština 1

Moravská vysoká škola Olomouc
léto 2009
Rozsah
0/0/1. Seminář 1 HOD/SEM. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Lucie Charvátová (cvičící)
Garance
Mgr. Bc. Irena Kovačičinová
Moravská vysoká škola Olomouc
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání pevných základů francouzské fonetiky a mluvnických struktur, osvojení si obecné slovní zásoby a základních gramatických jevů (slovesa 1.třídy, nepravidelná slovesa ?tre a avoir, členy určité a neurčité, tvoření množného čísla, otázek a záporu, přivlastňovací zájmena a opisný budoucí čas).
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2010, léto 2011, léto 2012, léto 2013.