XPRCP_UPN Pracovní právo

Moravská vysoká škola Olomouc
léto 2009
Rozsah
2/1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
JUDr. Mgr. Eva Šimečková, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Mgr. Eva Šimečková, Ph.D. (cvičící)
Garance
JUDr. Mgr. Eva Šimečková, Ph.D.
Moravská vysoká škola Olomouc
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Pracovní právo upravuje především vztahy vznikající mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Obsahem předmětu bude výuka individuálního pracovního práva, zaměřená na vznik, změnu a zánik pracovního poměru, pracovní kázeň, pracovní dobu a dobu odpočinku, mzdu a její náhrady, pracovní podmínky a náhradu škody. Vedle individuálních pracovněprávních vztahů bude součástí přednášek také výuka kolektivního pracovního práva a práva a právních otázek zaměstnanosti.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2006, zima 2007, léto 2010, léto 2011, léto 2012.