YSPIS Správa a provoz informačních systémů

Moravská vysoká škola Olomouc
zima 2021
Rozsah
16/0/0. Přednáška 16 HOD/SEM. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Vít Pászto, Ph.D. (přednášející)
Ing. Lukáš Pavlík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Zdeněk Seidl (přednášející)
Garance
Mgr. Vít Pászto, Ph.D.
Moravská vysoká škola Olomouc
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy provozu a řízení informačního systému založeného na moderních informačních technologiích. Studenti se nejprve seznámí s jednotlivými aspekty nasazení informačních systémů, jejich variantami provozu a nakonec s implementací specializovaných subsystémů. Nabyté znalosti a dovednosti budou vsazeny do kontextu podnikového prostředí.
Osnova
 • 1. Životní cyklus informačních systémů
  2. Nasazení IS - instalace SW, různá prostředí (produkční, testovací referenční, záložní)
  3. Nasazení IS - zaškolení, formy školení (workshopy, tréninkové kurzy, webináře, apod.), obsah školení (základy ovládání, speciální funkcionality, administrace, apod.), druhy dokumentace (uživatelská příručka, administrátorská příručka, provozní řád, atd.), forma dokumentace (kontextová nápověda, bubliny, atd.)
  4. Nasazení IS - parametrizace a konfigurace SW (workflow, šablony, práva, podmínky, kompetence, profily, vazby)
  5. Nasazení IS - migrace dat (techniky migrace, trendy v oblasti migrace, nástroje pro migraci, atd.)
  6. Varianty provozu IS (veřejné cloudy, privátní cloudy, in-house, outsourcing, atd.)
  7. Provoz IS - katalog služeb, struktura služeb (specifikace činností, rozsah činností, SLA, konzumenti služeb, příjemce služeb, atd.), nástroje,
  8. Provoz IS - konfigurační DB, service-level management
  9. Provoz IS - incident management, problem management, event management
  10. Provoz IS - change management, release management, deployment management
  11. Implementace Business informatiky do IS
  12. Implementace ERP systémů do IS
Literatura
  povinná literatura
 • ŠILEROVÁ, E., K. HENNYEYOVÁ a N. N. BALAŠOVA. Informační systémy v podnikové praxi. Praha: Powerprint, 2016. ISBN 978-80-87994-78-8. info
 • GÁLA, L., J. POUR a Z. ŠEDIVÁ. Podniková informatika: počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-5457-4. info
 • VOŘÍŠEK, J. a J. POUR. Management podnikové informatiky. Praha: Professional Publishing, 2013. ISBN 978-80-743-1102-4. info
  doporučená literatura
 • LAUDON J. a K. C. LAUDON. Essentials of MIS, Global Edition. New Jersey: Prentice Hall, 2016. ISBN 978-12-921-5377-3. info
 • BRUCKNER, T. et al. Tvorba informačních systémů: principy, metodiky, architektury. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4153-6. info
Informace učitele
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a24857444fc654ad98eb9c49659e8c039%40thread.tacv2/conversations?groupId=6b84c8bf-2d71-4e54-9cd6-e9ab041627dc&tenantId=ed27fc21-8d98-4df9-af69-7fce8cea652b
Zápočet: účast na cvičení, splnění požadovaných zadání
Zkouška: písemná a ústní.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.mvso.cz/predmet/mvso/zima2021/YSPIS