XPC Programování v C++

Moravská vysoká škola Olomouc
léto 2021
Rozsah
1/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Jiří Blahuta, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Jan Lavrinčík, DiS., Ph.D. (přednášející)
Mgr. Zdeněk Seidl (přednášející)
Ing. Jiří Blahuta, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Jan Lavrinčík, DiS., Ph.D. (cvičící)
RNDr. Jiří Martinů (cvičící)
Mgr. Zdeněk Seidl (cvičící)
Mgr. Dalibor Princ (cvičící)
Garance
PhDr. Jan Lavrinčík, DiS., Ph.D.
Moravská vysoká škola Olomouc
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s programovacím jazykem C++, jeho historií, datovými typy, příkazy, klíčovými slovy a technikami strukturovaného programování v tomto jazyku. Studenti získají přehled a základní dovednosti programování v jazyku C++, která bude dále rozvinuta v rámci předepsaných praxí. Výuka bude probíhat v počítačové učebně.
Osnova
 • 1. Historie jazyka C++, základní struktura a syntaxe programu v C++ , kompilátor, linker
  2. Základní datové typy - signed/unsigned short, int, long, char, deklarace a definice proměnných, konstanty
  3. Operátory - aritmetické, booleovské
  4. Ukazatele, aritmetika ukazatelů, pole, řetězcový typ, výčtový typ
  5. Procedury, funkce
  6. Základní příkazy pro práci s uživatelskými vstupy/výstupy (getc, getch, putc, scanf, printf?)
  7. Typy struct a union, příkaz typedef, alokace paměti
  8. Podmínky, příkaz switch
  9. Cykly for, while, do-while
  10. Práce se soubory (binární, textové, otevření, uzavření, režimy otevření, pohyb v souboru)
  11. Rekurze, používání rekurze, klady a zápory
  12. Makra, funkce s proměnným počtem parametrů, ukazatele na funkce
Literatura
  povinná literatura
 • PROKOP, J. Algoritmy v jazyku C a C++. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3929-8. info
 • VIRIUS, M. Jazyky C a C++: kompletní průvodce. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3917-5. info
  doporučená literatura
 • GADDIS, T. Starting out with C++. 9th. New Jersey: Pearson, 2016. ISBN 0134498372. info
 • MEYERS, S. Effective modern C++: 42 specific ways to improve your use of C++11 and C++14. Sebastopol: O'Reilly Media, 2014. ISBN 978-14-919-0399-5. info
 • STROUSTRUP, Bjarne. Programming: Principles and Practice Using C++. New Jersey: Addison-Wesley, 2014. ISBN 978-03-219-9278-9. info
 • STEPHENS, D. R. C++ Cookbook: Solutions and Examples for C++ Programmers. Sebastopol: O'Reilly, 2006. ISBN 978-05-960-0761-4. info
Informace učitele
Zápočet: účast na cvičeních, průběžné řešení příkladů a praktických cvičení, písemný test.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.mvso.cz/predmet/mvso/leto2021/XPC