XOP Objektové programování

Moravská vysoká škola Olomouc
zima 2020
Rozsah
1/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Jan Lavrinčík, DiS., Ph.D. (přednášející)
Ing. Jan Navrátil (přednášející)
Ing. Karel Novotný (přednášející)
Mgr. Zdeněk Seidl (přednášející)
Ing. Jan Navrátil (cvičící)
Ing. Karel Novotný (cvičící)
Mgr. Zdeněk Seidl (cvičící)
Mgr. Jindřich Mrázek (cvičící)
Garance
PhDr. Jan Lavrinčík, DiS., Ph.D.
Moravská vysoká škola Olomouc
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se zásadami objektově orientovaného programování (OOP) a prací v prostředí programovacího jazyka C#. Studenti se rovněž seznámí s jazyky HTML a XML, základními komponenty .NET frameworku, tvorbou webových aplikací a aplikací založených na Windows Forms, WPF a WCF. Studenti získají přehled a základní dovednosti programování v jazyku C#, které bude dále rozvinuta v rámci předepsaných praxí. Výuka bude probíhat v počítačové učebně.
Osnova
 • 1. Úvod do OOP, rozdíly mezi strukturovaným a objektovým přístupem
  2. Třídy, instance třídy, jmenné prostory
  3. Abstrakce, kompozice, delegování
  4. Metody, atributy, konstruktor, destruktor - implicitní, explicitní
  5. Modifikátory viditelnosti, zapouzdření, dědičnost, vícenásobná dědičnost, polymorfismus
  6. Abstraktní třídy/metody, virtuální metody, Rozhraní objektu, přetěžování metod
  7. Komunikace mezi objekty, multithreading - programování vícevláknových aplikací, synchronizace vláken, výhody, problémy
  8. Výjimky a jejich ošetření v jazyce C#
  9. Windows Forms, základní komponenty .NET
  10. Jazyky HTML, XML
  11. WPF, WCF v C#
  12. Webové aplikace v C#
Literatura
  povinná literatura
 • FAGERBERG, J. ASP.NET MVC 5 - Building a Website with Visual Studio 2015 and C Sharp: The Tactical Guidebook. CreateSpace Independent Publishing Platform, 2016. ISBN 978-15-351-6786-4. info
 • BORY, P. C# bez předchozích znalostí. Brno: Computer Press, 2016. ISBN 978-80-251-4686-6. info
 • SHARP J. Microsoft Visual C# 2008. Brno: Computer Press, 2008. ISBN 978-80-251-2027-9. info
 • BAYER, J. C# 2005: velká kniha řešení. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1620-3. info
  doporučená literatura
 • PENBERTHY, W. Beginning ASP.NET for Visual Studio 2015. New Jersey: John Wiley & Sons, 2016. ISBN 978-11-190-7742-8. info
 • SMIDA, G. C# 6 Headnotes: Programming C# with Visual Studio 2015. CreateSpace Independent Publishing Platform, 2016. ISBN 978-15-302-8064-3. info
 • VIRIUS, M. C# 2010 Hotová řešení. Brno: Computer Press, 2012. ISBN 978-80-251-3730-7. info
 • METZ, S. Practical object-oriented design in Ruby: an agile primer. New Jersey: Addison-Wesley, 2012. ISBN 978-03-217-2133-4. info
 • MAREŠ, A. 1001 tipů a triků pro C# 2010. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-3250-0. info
 • SEMPF, B., S. R. DAVIS a C. SPHAR. C# 2010 All-in-one for Dummies. New Jersey: Wiley Pub, 2010. ISBN 978-04-705-6348-9. info
 • WATSON, B. C# 4.0 - řešení praktických programátorských úloh. Brno: Zoner Press, 2010. ISBN 978-80-741-3094-6. info
 • IALORSI, P. a M. RUSSO. Microsoft LINQ - Kompletní průvodce programátora. Brno: Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-2735-3. info
Informace učitele
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7dfc939eb96b49e49f09afa7c7bfe23e%40thread.tacv2/conversations?groupId=6a1742c1-ca18-4024-8d6f-87b83490b6ca&tenantId=ed27fc21-8d98-4df9-af69-7fce8cea652b
Zápočet: účast na cvičeních, průběžné řešení příkladů a praktických cvičení, písemný test.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.mvso.cz/predmet/mvso/zima2020/XOP